Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi utgår från att regeringen prioriterar patientens bästa”

Sveriges Farmaceuters ordförande Agnieszka Madej och andra debattörer uppmanar regeringen att ta vara på potentialen i Sveriges hälsodata.
"Det skulle bidra till att öka både jämlikhet, säkerhet och kostnadseffektivitet i vården", skriver de på Aftonbladet Debatt.

34 debattörer från forskning, vård, läkemedelsföretag och fack- och professionsförbund inklusive bland andra Agnieszka Madej, ordförande för Sveriges Farmaceuter, Karolina Antonov, tf vd, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Jonas Ålebring, medicinsk direktör, Pfizer Sverige, Martin Stagmo, medicinsk chef, Bayer AB, Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska Sverige och Lena Ring, vd, Apotekarsocieteten skriver på Aftonbladet Debatt att Sverige har unika förutsättningar att omsätta hälsodata till patientnytta, tack vare personnummersystemet och att befolkningen vill dela sin data.

Hälsodata består av information som beskriver en persons hälsa. Informationen kan komma från vården, klinisk forskning eller personen själv och hanteras främst inom de 21 regionerna.

Debattörerna anser att ökad samordning och användning av hälsodata bland annat kan bidra till:

Effektivare behandlingar. Hälsodata ger kunskap om hur exempelvis läkemedel och medicinteknik används och dess effekt i klinisk vardag. Det är ett viktigt steg i att säkerställa att patienter får rätt behandling i rätt tid. Samtidigt kan ineffektiva behandlingsmetoder identifieras och fasas ut.

Färre vårdskador. Varje år drabbas över 80 000 vuxna patienter på svenska akutsjukhus av vårdskador som borde kunna undvikas, enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Utöver onödigt lidande innebär det årliga kostnader på drygt åtta miljarder kronor. Genom att samla in, dela och använda hälso- och vårddata, som analysresultat från blodprover och EKG, så att resultat av behandlingar kan jämföras går det att öka kvalitén och minska antalet misstag vilket bidrar till färre vårdskador.

Jämlik vård. En ny opinionsundersökning, från Forska Sverige utförd av Verian via Sifo-panelen, visar att sex procent av de tillfrågade instämmer helt i att vården är jämlik, 49 procent instämmer inte alls.

“Med gemensamma nationella standarder för lagring och utbyte av data blir det möjligt att följa och analysera vården av patienter på ett enhetligt sätt i hela landet och agera på avvikelser”, skriver debattörerna på Aftonbladet Debatt.

“Vi utgår från att regeringen prioriterar patientens bästa och ser fram emot att de, parallellt med arbetet med tekniska och juridiska lösningar, tar beslut om ett nationellt ramverk med riktlinjer för hantering och användning av personnummerkopplade hälsodata”, fortsätter de.

Läs mer >> ”Så kan regeringen omsätta hälsodata till patientnytta”

”Världen blir mer begriplig om man får lite siffror på den”

Två frågor som rör farmaceuter i Tidöavtalet


Mest läst