Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Så kan regeringen omsätta hälsodata till patientnytta”

Sveriges Farmaceuters ordförande Agnieszka Madej och andra representanter uppmanar regeringen att ta vara på potentialen i Sveriges hälsodata.

Det pågår arbete med att omsätta hälsodata till patientnytta och regeringens insatser för att se till att vi har ändamålsenlig teknik och regelverk är grundläggande. Men även professionens förutsättningar behöver förbättras skriver representanter för 34 organisationer inklusive Sveriges Farmaceuters ordförande Agnieszka Madej i en debattartikel i Dagens Samhälle.

I dag presenterar de en rapport via stiftelsen Forska Sverige där de identifierat tre områden där det i nuläget behövs tydligare mandat och effektivare processer för att öka nyttan av hälsodata:

1. En nationell funktion med mandat och uppdrag att samordna infrastrukturer för klinisk forskning.

2. Ett nationellt ramverk med riktlinjer för hantering och användning av hälsodata kopplade via personnummer

3. Ett nationellt system för styrning med kunskap och uppföljning.

“Vi uppmanar regering och regioner att ta till sig av våra förslag för att ge professionen bättre förutsättningar att möta befolkningens förväntningar på en vård av bästa möjliga kvalitet”, skriver debattörerna i Dagens Samhälle.

Mest läst