Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regionen tar över läkemedels­försörjningen och vill ändra lagen

Västmanland blir den nionde regionen som tar över läkemedelsförsörjningen i egen regi. Nu hoppas man på en lagändring, nytt systemstöd och fler farmaceuter.
- Vi kommer att bli fler men hur många det vet vi inte riktigt än, säger verksamhetschef Karl-Johan Lindner.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västmanland har beslutat att regionen ska driva läkemedelsförsörjningen i egen regi för att säkra och stärka upp lagerhanteringen av läkemedel på Västmanlands sjukhus.

Regionen blir därmed den nionde som tar över försörjningen av läkemedel i egen regi.

— Det finns flera orsaker bakom. Vi bygger beredskapslager överallt i Sverige för att omsättningslagra läkemedel för beredskap. Vi ser att vi har haft ganska stor glädje av det lagret redan nu när det kommit akuta restsituationer. Sedan är det så att det kräver sitt flöde att omsätta beredskapslagret, säger Karl-Johan Lindner, apotekare och verksamhetschef enheten för sjukvårdsfarmaci i Region Västmanland.

— Sedan har vi ett annat flöde uppifrån avdelningsförråden. Vi har två flöden in i vården så det blir ganska meckigt att hålla reda på. Vi vill veta vad vi har på lagren. Vi vill ha närheten. I dag ligger lagren i Bromma och det känns som att det är för långt bort. Vi bedömer att det är lättare att parera för tillfälliga fluktuationer när vi har det själv.

Region Västmanland har avtal med Apoex med lager i Bromma. Avtalet har förlängts till och med september 2025. Målet är att läkemedelsförsörjningen övergår till egen regi när avtalet löper ut.

Om det blir dyrare eller billigare att driva läkemedelsförsörjningen i egen regi vet Karl-Johan Lindner ännu inte.

— Årskostnaden uppskattas till 10,5 miljoner kronor men i den summan ligger det några miljoner i den delen av läkemedelsförsörjningen som vi måste upphandla och som vi inte får hantera själv. Där har vi ingen aning om vilken prislappen blir eller om vi får in några anbud. Men bedömningen är att det kommer att bli kostnadsneutralt.

Hur påverkar beslutet er farmaceuter och era tjänster, blir ni fler?

— Ja, vi kommer att behöva rekrytera några fler medarbetare. I dag är vi ganska farmaceuttäta hos oss i Region Västmanland, vi har ganska få tekniker. Vi kommer att behöva utöka, men sedan hur proportionen blir mellan apotekstekniker och receptarier det vet vi inte riktigt än. Vi ser att steril extempore i regionen växer så det beror också på vad som händer på den sidan parallellt med att vi planerar för att bygga vårt eget lager. Så vi kommer att bli fler men hur många det vet vi inte riktigt än.

Du säger farmaceuttäta, hur många farmaceuter arbetar inom regionen?

— Vi är totalt knappt 30 men då räknar jag in klinikapotekare, informationsapotekare, läkemedelskommittéfolk och så vidare men säg att vi är 17-18 farmaceuter som jobbar med försörjning och tillverkning. Någonstans i den häraden.

Att regionen tar över läkemedelsförsörjningen, påverkar det era avtal och arbetsvillkor?

— Inte som jag bedömer nu. Jag har inte fått den frågan tidigare, så jag funderar medan jag pratar men det har jag svårt att se. I dag har vi en viss bakjoursverksamhet på Apoex och där är frågan om vi behöver ha en sådan tjänst? Vi vet att den utnyttjas men den utnyttjas väldigt, väldigt sällan på årsbasis av vården och vi vet vilka preparat som har saknats. Det kan vi ta höjd för genom att lägga någon eller några förpackningar i lager istället för att ha en någon form av bakjourtjänst.

Regionen måste nu upphandla eller bygga ett eget systemstöd för att uppnå en säker och effektiv hantering av läkemedelslager.

— Ni bevakar det här och vet lika väl som jag att det är många regioner som går den här vägen nu. Det som vi lider av i många regioner är att vi inte har några vettiga systemstöd och det är en svaghet i det hela. När socialdepartementet gav regionerna i uppdrag att sköta omsättningslager av beredskapsläkemedel så borde man försökt tänka på någon form av samordning även utav systemstöd så att man kan uppfylla de krav och regelverk som det här för med sig. När vi ska omsätta läkemedel från beredskapslager då ska vi göra en expedition enligt expeditionsförfattningen och de systemstöden tror jag många saknar i dag. De som har lager i egen regi kanske får sköta det via excellistor och det är inte hanterbart i förlängningen, säger Karl-Johan Lindner.

— Den första överenskommelsen gällde bara intensivvård, ambulansvård och akut tandvård. Men med överenskommelse nummer två så har vi all vård som inte kan anstå och då blir det genast ganska många fler patienter och fler läkemedel som ska hanteras. Då blir det svårt att hålla rätt på allting och göra det på ett sätt som uppfyller myndighetens krav.

Pågår det ett arbete med att ta fram bättre system?

— Ja, det finns regioner som har upphandlat systemstöd som exempelvis Örebro, Dalarna, Östergötland och Kalmar och några andra regioner har utvecklat egna system som uppfyller de krav som finns. Men Västmanland har inget sådant systemstöd i dag. Jag känner inte till att det förs några diskussioner kring att man skulle försöka samordna det här i via Sveriges kommuner och regioner (SKR) eller regionernas gemensamma inköpsenhet Adda. Det tycker jag är en svaghet i den här samordningen.

Som Svensk Farmaci tidigare har uppmärksammat har regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen skrivit en hemställan till socialdepartementet om att att de vill att lagen om handel med läkemedel ska ändras.

Region Skåne ställer sig bakom Västra Götalandsregionens hemställan.

Nu har även hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västmanland tagit beslut om att stå bakom.

— I händelse av kris eller krig så är vi från socialdepartementet ålagda att ha ett omsättningslager av beredskapsläkemedel. Men som vi tolkar lagen av handel med läkemedel från 2009 så får vi inte skicka läkemedel utanför sjukhus. Så vi får inte skicka läkemedel till en annan region, en vårdcentral, ett äldreboende eller patienter som har hemsjukhusvård. Om vi i dag tvingas till att göra det bryter vi mot lagen och det vill vi inte göra.

Region Västmanland har ännu inte skrivet någon egen hemställan, men Karl-Johan Lindners förhoppning är att så snart sker.

— Det kommer att dröja innan det blir någon lagändring. Det jag hoppas på med hemställan är att det kan komma en vägledning, en tolkning, från Läkemedelsverket hur de tycker att vi ska tolka rådande lag. Läser vi lagen på vårt sätt och har vår tolkning så innebär det att vi inte får skicka läkemedel till patienter utanför sjukhus men som är under sjukhusets omsorg. Jag hoppas på en vägledning hur regionerna ska tolka nuvarande regelverk för att möta den nya vården som är under utveckling i Sverige.

Läs mer>> Regionen vill göra om lagen och ta över leveranser av läkemedel

Region Örebro tar över sjukhusapoteket

Mest läst