Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler apotekar­tjänster tas bort i Region Sörmland

Så snart som möjligt ska 150 tjänster bort inom Region Sörmland, bland annat ytterligare fem apotekartjänster vid Läkemedelscentrum.

Som Svensk Farmaci tidigare har berättat har Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknat ut att landets kommuner och regioner kommer att få ett underskott på sammanlagt 28 miljarder kronor, 22 miljarder kronor för regionerna och 6 miljarder kronor för kommunerna.

En av de ekonomiskt värst drabbade är Region Sörmland som hade räknat med ett underskott på 970 miljoner.

Nu visar det sig bli ännu värre.

— Vi går mot ett ekonomiskt underskott på över en miljard kronor 2024, det är 140 miljoner sämre än budgeterat. Det innebär att vi nu tillsammans måste ta ansvar för hela regionens ekonomiska situation, även verksamheter som håller sin budget, säger regiondirektör Magnus Johansson i ett pressmeddelande.

Han har fått i uppdrag av regionstyrelsen att vid nästa veckas möte med regionstyrelsen, den 18 juni, presentera förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Bland annat föreslås att patientnära klinisk farmaci reduceras vid sjukhusen och i primärvård och att antalet tjänster vid Läkemedelscentrum minskas med ytterligare fem apotekartjänster.

Magnus Johansson kommer även fatta ett verkställighetsbeslut som innebär en genomgripande minskning av personal med två procent, vilket är ett delmål om att minska antalet medarbetare till 2019 års nivå enligt beslut sedan tidigare.

Region Sörmland nya åtgärdspaket innebär att runt 150 tjänster ska bort till att börja med, i förlängningen ska personalstyrkan minskas med 700 personer.

Läs mer>> “För få apotekare kan leda till lidande för patienter”

Förbundet djupt bekymrade över regionernas besparingar

Mest läst