Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“För få apotekare kan leda till lidande för patienter”

Monica Johansson (S) lyckades mildra nedskärningarna i Region Sörmland från tio till fem apotekartjänster.

Som Svensk Farmaci tidigare har berättat har Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknat ut att landets kommuner och regioner kommer att få ett underskott på sammanlagt 28 miljarder kronor, 22 miljarder kronor för regionerna och 6 miljarder kronor för kommunerna.

En av de ekonomiskt värst drabbade är Region Sörmland beräknas som beräknas få ett underskott på 970 miljoner.

Regionen har anmält ett varsel på 700 medarbetare av de cirka 8 000 tillsvidareanställda och har infört ett anställningsstopp från 1 oktober.

Målet är att minska kostnaderna med en halv miljard under 2024.

Anledningen till varslet är att det finns två konkreta åtgärdsförslag där antalet medarbetare kan minska, läkemedelscentrum och sjukhusbiblioteken.

Läkemedelscentrum har för närvarande 33 anställda, varav 26 är apotekare, och 21 av dessa fokuserar huvudsakligen på patientnära klinisk farmaci. Förslaget innebar en minskning av antalet apotekare med tio tjänster och en reduktion av patientnära klinisk farmaci vid sjukhusen och i primärvården.

Andra uppdrag för läkemedelscentrum kommer att bibehållas, men det finns en viss risk för påverkan på arbete med utbildningar inom läkemedel, strategiskt läkemedelsarbete och arbete med läkemedelsförsörjning enligt en genomförd riskbedömning av arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Vid gårdagens möte med regionstyrelsen biföll man därför ett yrkande från oppositionsregionrådet Monica Johansson (S) som ville mildra nedskärningarna från tio till fem apotekartjänster.

Monica Johansson menar att det främsta skälet att minska nedskärningen var eftersom att för få apotekare kan leda till lidande för patienter.

— Det är med hänsyn till äldre och kroniker som använder många läkemedel. Annars finns det risk för att patienterna kan läggas in på sjukhus för att man har fel kombination av läkemedel och drabbas av biverkningar. Det är det här jobbet som apotekarna är riktigt duktiga på, säger Monica Johansson till SVT Nyheter Sörmland.

Regionstyrelsen beslutade även att Region Sörmland själv ska ansvara för läkemedelsförsörjningen när det nuvarande avtalet löper ut. För närvarande ansvarar sjukhusapoteket för att leverera läkemedel till alla regionens vårdenheter och utför även uppgifter som att beställa och packa upp läkemedel, fylla på läkemedelsvagnar, bereda cytostatika och sterila läkemedel

“Läkemedelscentrum har den samlade farmaceutiska kompetensen och är därför lämpligt för att bedriva läkemedelsförsörjningen. Förslaget underlättar också regionens arbete med beredskapslager av läkemedel och stärker robustheten och beredskapen kopplat till civilt försvar”, skriver regionstyrelsen.

Läs mer>> Förbundet djupt bekymrade över regionernas besparingar

Mest läst