Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”En viktig komponent i vår behandling”

En rad bispecifika antikroppar har godkänts under hösten. Så fort behandlingarna får tummen upp av TLV kommer de att bli en viktig del av cancerbehandlingen, menar expert.

Patienter med återfall av lymfom kan numera få läkemedlet epcoritamab. Det är en bispecifik antikropp och en ny sorts immunterapi. Behandlingen ges som injektion i magen och tar bara någon minut att ge.

Antalet bispecifika anti­kroppar formligen exploderar just nu. Bara under andra halvan av 2023 har fem nya läkemedel godkänts. De ska läggas till de tre som redan funnits i Sverige i några år. Det handlar i huvudsak om behandling av olika former av blodcancer som myelom, lymfom och leukemi.

— Vi är inne i en era av immunterapi inom cancer­vården som började med checkpoint-hämmarna och CAR-T-cellerna. De har nu kompletterats med dessa bispecifika antikroppar. Många av våra patienter slutar svara på cytostatika och målstyrda läkemedel, och då har de här behandlingarna en helt annan mekanism som fungerar, säger Ingrid Glimelius, överläkare på onkologikliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

En fördel för de bispecifika antikropparna jämfört med CAR-T-cellerna är att de kan användas utan förberedelser.

— De har liknande effekt som CAR-T-celler, men vi kan ge dem direkt. CAR-T-cellerna måste vi ju skörda, odla upp under några veckor utanför kroppen och sedan ge tillbaka till patienten. De bispecifika antikropparna kan vi ju ge på en gång, säger Ingrid Glimelius.

Det är lite frustrerande att de finns godkända, men att jag inte kan förskriva dem med subvention ännu.

Ingrid Glimelius, överläkare Akademiska sjukhuset.

I de initiala studierna har antikropparna testats som sista utvägen för patienterna och det är också så de blivit godkända, som tredjehandsalternativ. Men nu pågår studier där bispecifika antikroppar ges tidigare i sjukdomsprocessen och i kombination med andra behandlingar.

— En tanke är att man skulle kunna minska dosen cytostatika och kombinera med en bispecifik antikropp och på så vis bota fler samtidigt som man får mildare biverkningar, säger hon.

En trend är att de bispecifika antikropparna godkänns redan på fas 2-data. Något som gör att de snabbare kommer ut på marknaden, men det blir svårare för myndigheter som TLV att avgöra om de är kostnadseffektiva. En förutsättning för att de ska kunna ingå i förmåns­systemet.

— Det är lite frustrerande att de finns godkända, men att jag inte kan förskriva dem med subvention ännu, säger Ingrid Glimelius.

Men så fort det blir möjligt tror hon mycket på de bispecifika antikropparna.

— Jag tror att de kommer att bli en viktig komponent i vår behandling, framförallt vid lymfom, säger hon.

Läs mer >> Bispecifika antikroppar hjälper kroppen att döda cancerceller

Mest läst