Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svenskt forsknings­genombrott i kampen mot resistenta bakterier

Forskare vid Uppsala universitet har varit med att ta fram den första nya antibiotikan mot gramnegativa bakterier på 50 år.

Svenska forskare har varit med att ta fram en ny och lovande antibiotikatyp som beskrivs som ett genombrott i kampen mot antibiotikaresistens, något som Läkemedelsvärlden tidigare har uppmärksammat.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Förekomsten av multiresistenta gramnegativa tarmbakterier ökar och är ett växande problem.

— Vi har identifierat en molekyl som visar aktivitet gentemot proteinet LpxH, vilket många gramnegativa bakterier använder för att syntetisera sitt yttersta skyddslager. Hit hör de multiresistenta bakterierna Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae som WHO pekar ut som tillhörande de viktigaste organismerna att utveckla nya behandlingar mot. Att vi med vår substans lyckats behandla blodinfektioner i musmodeller visar på stor potential, säger Anders Karlén, professor vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Projektet är ett av fem program som får stöd från ENABLE-2, en internationell antibiotikaplattform som koordineras av farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

— Processen från lovande molekyl till godkänd produkt är både lång och kostsam, och akademiska forskargrupper har sällan tillgång till de metoder och ekonomiska muskler som krävs. I vårt fall har stödet från ENABLE och ENABLE-2 varit direkt avgörande för att nå dit vi befinner oss idag, och nu väntar finjusteringar av programmet innan vi gör exit från ENABLE-2 och vidare in i nästa fas längs vägen mot förhoppningsvis ett nytt antibiotikum, säger Anders Karlén.

Det har inte kommit några nya antibiotika mot gramnegativa bakterier sedan 1970-talet.

— Det är 50 år sen så det är så klart intressant att hitta något nytt i den klassen, säger Anders Karlén till Läkemedelsvärlden.

Läs mer>> “Det krävs ökade insatser för att nå 2030-målen för antibiotika”

Netflixmodell för att säkra antibiotika förlängs

Mest läst