Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hon är ny gruppchef på enheten för Läkemedels­tillgänglighet

Efter 22 år inom Region Norrbotten går Eva Pettersson vidare till Läkemedelsverket.
- Jag kan bidra med min erfarenhet så att vi verkligen når de mål som vi har: att bli ett bra stöd när det gäller läkemedelstillgänglighetsfrågor, säger Eva Pettersson.

Efter att arbetat i mer än 20 år inom Region Norrbotten med läkemedelsförsörjning och sortimentsansvar som bland annat sjukhusapotekare och under pandemin som vaccinationssamordnare är Eva Pettersson ny gruppchef på enheten för Läkemedelstillgänglighet på Läkemedelsverket i Uppsala.

För att vara noga gruppchef för Läkemedelstillgänglighet 2.

— Jag har bara varit på jobbet i en vecka så ställer du en massa frågor om verksamheten så står jag mig nog rätt slätt, säger Eva Pettersson skämtsamt.

Vad är uppdraget?

— Gruppen jag ansvarar för arbetar framför allt med regeringsuppdrag för att förbättra läkemedelstillgängligheten.

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att se över hur rest- och bristsituationer kan hanteras och förebyggas. Myndigheten ska bland annat kartlägga hur dessa situationer hanteras i andra länder och peka på åtgärder som kan mildra effekter av rest- och bristsituationer. En del av uppdraget gäller också hur farmaceuterna på apoteken kan hantera situationer när läkemedel är restnoterade.

För några år sedan arbetade ett par personer på myndigheten med rest- och bristsituationer.

I dag arbetar 23 personer på enheten, varav åtta personer i den grupp som Eva Pettersson har personalansvar över.

Hon jobbar nu på plats på Läkemedelsverket i Uppsala för att lära känna verksamheten och medarbetarna på ett bra sätt.

Eva Pettersson är hoppfull och tror att hon kan göra skillnad.

— Det känns bra. Jag kommer från Region Norrbotten och läkemedelsförsörjning och sortimentsansvar har jag arbetat med länge. Där känns det som jag verkligen kan bidra med min kunskap och min erfarenhet. Vi på Läkemedelsverket vill verkligen vara ett bra stöd till verksamheterna och till syvende och sist se till patienterna får sina läkemedel.

— Vi tar gärna emot synpunkter på hur vi jobbar, och vad vi gör. Det är vi helt öppna för.

Hur länge arbetade du inom Region Norrbotten?

— 2012 anställdes jag på regionen men jag jobbade på Apoteket innan dess sedan 2002 så jag har arbetat på Sunderby sjukhus sedan 2002.

Vad fick dig att ta steget och söka dig till Läkemedelsverket?

— Efter så många år på regionen kändes det som jag var redo för nya utmaningar i livet. Det avgörande var att under pandemin jobbade jag som vaccinsamordnare, men när pandemin tog slut skulle jag gå tillbaka till mina vanliga arbetsuppgifter. Att under så lång och intensiv tid under pandemin vara spindeln i nätet och sedan hamna tillbaka i det vanliga jobbet…det blev det lite långtråkigt kan jag väl säga.

— Sedan har jag stora barn numera så det fanns möjligheter även i det privata livet att göra något annat.

Vad hoppas du kunna bidra med?

— Eftersom den här enheten har växt väldigt mycket under den senaste tiden och så har man organiserat om den. Jag hoppas att jag kan bidra med min erfarenhet som chef till hur man får till en väl fungerade organisation så att vi verkligen når de mål som vi har: att bli ett bra stöd när det gäller läkemedelstillgänglighetsfrågor. Sedan har jag rent konkret erfarenhet att jobba med sortimentsfrågor och tillgänglighetsfrågor, jag förstår den dagliga problematiken kring det och jag har varit nära den.

— Jag tänker också att jag kan bidra när tanken är att vi ska modernisera och bli mer tillgängliga för de aktörer de rör när det handlar om läkemedelstillgänglighetsfrågor. Jag kan bidra och vara en tillgång när det gäller samarbetsformer med olika myndigheter, företag och andra aktörer.

Mest läst