Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Farmaceuter bör ges möjlighet att använda sin kompetens mer” 

Det är hög tid att politikerna öppnar upp och ger apotekare och receptarier möjlighet att använda sin kompetens fullt ut, skriver Johan Wallér, vd Sveriges apoteksförening i en debattartikel i Altinget.

Johan Wallér, vd på Apoteksföreningen skriver i en debattartikel i Altinget om vilka regeländringar apoteken vill se från politiken för att kunna möta de utmaningar som branschen står inför.

På ett riksdagsseminarium nyligen efterfrågade politiker från sex riksdagspartier exempel där branschen vill se regelförändringar som möjliggör en utveckling av farmacin för patienternas bästa.

Svensk apoteksförening föreslår följande:

  • Ge farmaceuterna möjlighet att utföra en extra expediering för utvalda recept vid situationer när receptet har gått ut och ett avbrott i behandling medför risker.
  • Det finns ett antal receptbelagda läkemedel som skulle kunna klassas om till receptfritt men då säljas med farmaceutisk rådgivning för att säkerställa korrekt användning. Det skulle öka tillgängligheten för patienterna och minska kostnaderna för samhället.
  • Ett pilotprojekt med farmaceutiska tjänster har nyligen genomförts på apotek med goda resultat och patientnytta. Vår förhoppning är att det med rätt förutsättningar snarast kan permanentas på apotek.

— Sammanfattningsvis behöver apoteken få större möjligheter att använda sin kompetens fullt ut. Dessutom behöver apotekens finansieringssystem ses över för att i större utsträckning främja den farmaceutiska utvecklingen säger Johan Wallér i ett pressmeddelande.

Läs mer >> Samsyn när apoteks­branschen samlades i riksdagen

“Apoteken måste få erbjuda annan styrka eller preparat”

Mest läst