Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så ska öppenvårdsapoteken stärka sin krisberedskap

Apoteken måste öva på hur de ska lämna ut läkemedel under kris. Regeringen ger därför Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra övningar som stärker apotekens krisberedskap.

Enligt regeringens uppdrag ska Läkemedelsverket tillsammans med berörda aktörer dels bidra till att höja kunskapen, dels ta fram förslag på åtgärder som behövs för att öka robusthet och förmåga till alternativ drift.

— Detta är ett mycket välkommet uppdrag. Läkemedelsverket konstaterade redan i en rapport förra året att det finns ett stort behov av att tillsammans förbereda och öva för situationer när rutiner för att lämna ut läkemedel inte fungerar normalt. Ett av de viktigaste bidragen till landets förmåga till motståndskraft är en fungerande hälso- och sjukvård med läkemedel och sjukvårdsprodukter till allmänheten, säger direktör Lena Björk i ett pressmeddelande.

Hon har tidigare öppnat för att det kan finnas skäl att utreda vilken lagstiftning som behöver gälla vid en kris, så kallad författningsberedskap.

— Det finns behov av att stärka robustheten i apotekens beredskap. Det kan också finnas skäl att föreslå författningsförändringar, för att kunna hantera en kris mer effektivt, något som regeringen öppnar för i uppdraget, säger Lena Björk.

I en riktad insats från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket under våren 2023 uppmanades verksamhetsansvariga för hälso- och sjukvården i regionerna och alla tillståndshavare för öppenvårdsapotek att se över sina rutiner för alternativ drift.

I december 2023 föreslog Läkemedelsverket i en rapport till regeringen att öppenvårdsapotek borde arbeta med kontinuitetshantering och stärka sin förmåga att hantera receptblanketter.

Förskrivning på receptblankett är i dagsläget det huvudsakliga alternativet när elektronisk förskrivning inte är möjlig. Förskrivare och vårdgivare behöver då säkerställa att det finns tillgång till blanketter, och både förskrivare och apotekspersonal behöver få utbildning och öva förskrivning på, respektive expediering av, receptblanketter.

Läkemedelsverket ska delredovisa uppdraget i december 2024 och slutredovisa i november 2025. För uppdraget får myndigheten 2,5 miljon kronor.

Läs mer >> LMV: Apoteken behöver få en tydligare plats i totalförsvars­­planeringen

Mest läst