Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LMV: Apoteken behöver få en tydligare plats i totalförsvars­­planeringen

Öppenvårdsapotek borde arbeta med kontinuitetshantering och stärka sin förmåga att hantera receptblanketter. Det föreslår Läkemedelsverket som en del i att stärka apotekens beredskap, i en ny rapport till regeringen.

Myndigheten menar att det också behövs aktörsgemensam samverkan och övning för att tillsammans stärka öppenvårdsapotekens beredskap.

— Öppenvårdsapotekens roll behöver få en tydligare plats i totalförsvarsplaneringen. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen fick i juni 2022 i uppdrag att påbörja ett långsiktigt arbete med att skyndsamt stärka öppenvårdsapotekens beredskap att lämna ut läkemedel från apotek. Det är angeläget att vi får förutsättningar att vidareutveckla det arbetet, säger Lena Björk, direktör på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

I rapporten lyfter Läkemedelsverket fram tre slutsatser:

  • Apoteken bör arbeta med kontinuitetshantering så att verksamheten kan fungera på en acceptabel nivå även vid olika typer av störningar. För att tydligare kunna ställa det kravet behövs då ett stöd i regelverket, exempelvis genom att Läkemedelsverket får ett nytt bemyndigande.
  • Förskrivning på receptblankett är i dagsläget det huvudsakliga alternativet när elektronisk förskrivning inte är möjlig. Förskrivare och vårdgivare behöver då säkerställa att det finns tillgång till blanketter i tillräcklig mängd, och både förskrivare och apotekspersonal behöver få utbildning och öva förskrivning på, respektive expediering av, receptblanketter.
  • För att stärka apotekens beredskap behöver myndigheter, vård, apotek och andra aktörer samverka och öva regelbundet. Läkemedelsverket föreslår att myndigheten får finansiering för att skapa ett forum för att gemensamt höja kunskapen och ta fram åtgärder för att tillsammans stärka robustheten.

Läkemedelsverket slår fast i rapporten att öppenvårdsapoteken är beroende av partihandelns leveranser av läkemedel. Myndigheten menar att det därför kan finnas anledning att se över vilka förutsättningar som i händelse av kris eller höjd beredskap ska gälla leveranser till såväl öppenvårdsapotek som till hälso-och sjukvården och den veterinära verksamheten.

— Det finns behov av att stärka robustheten i den digitala förskrivningen och expedieringen. Det kan också finnas skäl att utreda vilken lagstiftning som behöver gälla vid en kris, så kallad författningsberedskap, för att kunna hantera en kris mer effektivt, säger Lena Björk i pressmeddelandet.

Mest läst