Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Strokepatient fick fel medicin

En äldre person med symtom på stroke kom in till en vårdavdelning i Västerbotten, men där fick personen läkemedel som var avsedda för en annan patient.

En äldre person med demens fick åka in till en vårdavdelning i Västerbotten med strokesymptom. På vårdavdelningen fick patienten medicin enligt en muntlig ordination som egentligen gällde för en annan patient, enligt ett pressmeddelande från Region Västerbotten.

Förväxlingen berodde på flera omständigheter, enligt regionen. Patienten hade flyttats inom avdelningen utan att beläggningslistan hade uppdaterats. Dessutom hade ingen identifiering av patienten utfördes innan läkemedlet gavs. Den muntliga ordinationen dokumenterades inte skriftligt och passerade vidare i flera led.

“Det är svårt att bedöma vilken effekt läkemedlet har haft på det kliniska förloppet och patientens tillstånd, men det kunde ha medfört allvarlig vårdskada,” skriver regionen i pressmeddelandet.

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Det framgår dock inte i pressmeddealndet vilka dessa åtgärder är. Ärendet har också anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för granskning enligt lex Maria.

Läs mer >> Fel läkemedel gjorde patient beroende – nu sätts kliniska farmaceuter in som stödMest läst