Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekens ersättning höjs med 658 miljoner

Fler än vart tionde apotek kan tvingas att lägga ned. Därför höjde TLV ersättningen som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel under fredagen.

Som Svensk Farmaci tidigare har berättat visade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) rapport “2023 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling” att många apotek kan tvingas att lägga ned om inte den ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel på apotek, handelsmarginalen, höjs.

Det finns i dag drygt 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige men i 97 av 290 kommuner finns bara ett apotek. “Om ett apotek skulle läggas ned i kommun där det endast finns ett apotek skulle det kunna försämra tillgängligheten påtagligt”, skriver TLV i sin rapport.

TLV bedömer att 161 apotek har dålig lönsamhet eller går med förlust. Uppskattningsvis 850 000 svenskar skulle beröras om dessa apotek tvingades stänga.

För att säkerställa tillgänglighet och kvalitet på apoteksmarknaden beslutade TLV i slutet av förra året att höja handelsmarginalen.

Höjningen gäller från och med 1 mars 2024, uppger TLV.

Ändringarna gäller för prisnivåer för samtliga läkemedel, utom för den extra ersättning apoteken får för att expediera läkemedel med generisk konkurrens inom periodens vara-systemet.

Höjningen för läkemedel med generisk konkurrens börjar i stället tillämpas från och med 1 maj 2024.

Enligt TLV innebär höjningen av handelsmarginalen att apotekens intäkter sammantaget höjs med cirka 658 miljoner kronor per år.

Handelsmarginalen ökar på helårsbasis från 5,6 miljarder kronor till 6,3 miljarder kronor.

Läs mer>> “Var tionde apotek kan tvingas stänga”

24 apotek har lagts ned i år och fler riskerar att få stänga

Mest läst