Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färre rån på apotek under 2023 men problemen med rasism ökar

"Även om varje rån är vidrigt och en jävligt jobbig händelse för personalen så visar tio rån att det ändå är rätt ovanligt med rån på apotek", säger Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening.

Antalet rån på apotek i Sverige är vanligtvis få men 2022 rapporterades 23 fullbordade rån och 4 rånförsök in från apotekskedjornas säkerhetschefer till Sveriges Apoteksförening. Det blir totalt 27 händelser.

Så högt hade antalet inte varit på flera år.

Under 2023 var det färre än föregående år. Tio rån rapporterades under 2023 jämfört med 27 under 2022 och 14 under 2021, uppger Sveriges Apoteksförening.

— Jag ska inte säga att vi inte är glada över att det är färre 2023 än vad det var förra året. Varenda jävla rån borde förhindras eller inte ske på apoteken. Men man ska inte dra några större slutsatser av att det har minskat i antal för mycket handlar om slumpen, säger Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening.

Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening, säger att apoteken ser mycket allvarligt på varje rån som sker eftersom det påverkar den som utsätts mycket hårt.

— Totalt sett är det tio stycken varav två stycken klassificeras som försök till rån. Men det spelar egentligen inte så stor roll om de lyckats få med sig någonting eller inte. Själva händelsen är lika allvarlig ändå för personalen, säger Fredrik Boström.

Vad minskningen i antalet rån mellan åren beror på är svårt att svara på

— Med tanke på att vi har 1400 apotek med generösa öppettider med varor som efterfrågas av ett klientel som inte alltid har möjlighet att kommer över dem på annat sätt. På det sättet är det ett lågt antal rån som sker. Det är mycket slumpen som gör att antalet går upp eller ned mellan åren, säger Fredrik Boström.

Likt tidigare år har rånen generellt genomförts av en ensam gärningsman med missbruksproblematik som varit ute efter läkemedel, inte kontanter.

Om antalet rån minskar så konstaterar Sveriges Apoteksförening att ett växande problem på apotek är hat och rasism, ofta gentemot apoteksmedarbetare.

— Det har vi uppmärksammat sedan flera år tillbaka. Det är en annan stämning i samhället som sådant att man får säga mer och känner tydligen att det är ok att säga mer. Vi har många personer med utländsk bakgrund som jobbar på apoteken så det förekommer tyvärr alltmer, säger Fredrik Boström.

För att motverka detta och stötta medarbetare arbetar branschen gemensamt för att tydliggöra att hat och hot inte accepteras på apotek. Bland annat har de olika aktörerna tillsammans med Sveriges Apoteksförening enats om samarbetet “Tillsammans”.

— Det är vi stolta över. Vi tror att det är just tillsammans som man förhindra sådana här saker genom att visa att vi inte accepterar den typen av beteende och att man behöver stödja varandra i det så att man inte blir ensam när man ska stå upp mot trakasserier. Man ska känna att man har sina kollegor bakom ryggen och får stöd från sin chef och även från andra människor som är på apoteken. Tillsammans är vi starkare än när vi är själva och kan stå upp mot den här typen av krafter, säger Johan Wallér.

Det första steget skedde när styrelsen för Sveriges Apoteksförening under 2022 antog en branschöverenskommelse om ett gemensamt förhållningssätt i frågan.

Nästa steg var för ett år sedan när en dekal som föreställer fyra händer som håller i varandra sätts upp på apotek runt om i landet.

— Genom det branschgemensamma samarbetet “Tillsammans” sätter vi extra ljus på frågan och fortsätter att jobba med det. Våra kunder och andra som besöker apotek ska veta att det inte är OK med den typen av beteende likt hat och rasism, säger Fredrik Boström och fortsätter.

— Sedan ligger en del i hur man gemensamt jobbar med de här frågorna och hur man som personal kan stötta varandra, se till att man tar hand om sin egen personal och sina kollegor i de situationer som uppstår.

Fredrik Boström berättar att det oftast handlar om kunder som uppför sig illa men det kan även handla om personal, kollegor som måste bättra sig.

— Det kan handla om okunskap eller annat som gör att man inte hanterar situationer på ett bra sätt. Till exempel att man går in och tar över en receptexpedition när kunden säger att den inte vill bli expedierad av någon med sjal. Då löser man inte problemet utan blir en del av det vilket kan uppfattas väldigt illa av den som blir utsatt.

Läs mer>> 2022 inträffade fler apoteksrån än på många år

Alla apotek med i kamp mot kränkande behandling

Mest läst