Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bättre nyttjande av apotekens kompetens föreslås i ny strategi

En översyn av systemet med generiska utbytet och ett farmaceutsortiment finns med i den nya läkemedelsstrategin.
- Patientsäkerhet ska vara en självklar grund för alla delar i den dagliga hanteringen av läkemedel, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Den nya nationella läkemedelsstrategin kommer att gälla för åren 2024–2026. Visionen är som tidigare ”Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”. Uppdraget att samordna och följa upp strategin utförs av Centrum för bättre läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket.

På en pressträff under måndagen presenterade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och Eva Flock, chef för Centrum för bättre läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket den nya Nationella Läkemedelsstrategin.

— Nu kan vi börja arbetet med nationella läkemedelsstrategin för de kommande tre åren. Det pågår redan nu ett arbete hos aktörerna som är i linje med fokusområdena i NLS. Ett viktigt uppdrag för oss är att skapa en samlad bild av nuläget, för att sedan ta fram aktiviteter som kan stödja de behov som finns nu och framöver, säger Eva Flock i ett pressmeddelande.

— Med den här strategin vill regeringen lyfta viktiga frågor inom läkemedelsområdet så att vi kan åstadkomma bättre läkemedelsbehandling för Sveriges medborgare. Utgångspunkterna är att patientsäkerhet ska vara en självklar grund för alla delar i den dagliga hanteringen av läkemedel, att läkemedlen finns tillgängliga och att vi ska kunna ta nästa steg i behandlingen av svåra sjukdomar genom tillgång till nya och innovativa produkter, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett annat pressmeddelande.

Strategin för 2024–2026 bygger på tre fokusområden:

  • tillgänglighet till nya och gamla läkemedel
  • läkemedelsbehandling och läkemedelshantering
  • utveckling av nya läkemedel och kliniska prövningar

Tillgänglighet har varit inkluderat i tidigare strategier och är i den nya strategin fortsatt ett fokusområde med tillägg gällande beredskap vid kris eller krig.

En annan nyhet är att veterinärläkemedel inkluderas inom fokusområdet tillgänglighet och att ett nytt fokusområde läggs till: utveckling av nya läkemedel och kliniska prövningar.

Enligt Acko Ankarberg Johansson är frågor om läkemedelsforskning och kliniska prövningar “prioriterade för regeringen” och lyfts därför i strategin.

Frågor om tillgänglighet anses vara viktiga bland annat utifrån perspektivet att antalet restsituationer av läkemedel fortsätter öka.

Vad gäller läkemedelsbehandling och läkemedelshantering skriver regeringen att det kan vara relevant att se över möjligheten att ge farmaceuter utökat ansvar att efter utredning kunna föreslå behandling av vissa enklare åkommor, så kallat farmaceutiskt sortiment.

Det föreslås även så kallad generisk förskrivning det vill säga att man låter förskrivaren förskriva den aktiva substansen inom en utbytesgrupp och därefter låta en farmaceut på apotek avgöra vilket av läkemedlen med denna substans som kan expedieras, med framför allt det ekonomiska perspektivet som grund för valet.

E-hälsomyndigheten har därför fått i uppdrag att när övriga förutsättningar finns på plats förbereda för att förskrivning ska kunna göras på både preparatnamn och substansnamn inom lämpliga utbytesgrupper.

Sverige har haft en nationell läkemedelsstrategi sedan 2011 som har reviderats i samband med en ny mandatperiod och nu har uppdaterats fyra gånger.

Alla aktörer som arbetar med den nya nationella läkemedelsstrategin

Apotekarsocieteten, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Funktionsrätt Sverige,
Inspektionen för vård och omsorg, regionerna, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket,
Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Sveriges Apoteksförening,
Sveriges Farmaceuter, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket och Vårdförbundet.

Läs mer>>Förslaget om farmaceut­­sortiment välkomnas

Hjärtat slår för tillgänglighet, miljö och antibiotikaresistens

Mest läst