Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

KKV granskar förvärv av Svensk Dos

Konkurrensverket kommer att granska Apotekstjänsts förvärv av Svensk dos – något som innebär att affären blir försenad med flera månader eller inte alls blir av.

Konkurrensverket (KKV) kommer att inleda en så kallad särskild undersökning för att närmare granska Apotekstjänst Sveriges förvärv av Svensk dos, meddelar myndigheten.

Granskningen görs eftersom det inte går att utesluta att affären kan hämma konkurrensen då både Apotekstjänst och Svensk dos bedriver öppenvårdsapotek med maskinell dosdispensering för ordination och expedition av läkemedel i originalförpackningar. Förutom Apotekstjänst och Svensk dos tillhandahålls dosdispenserade läkemedel av endast en ytterligare aktör: Apoteket.

För att KKV ska kunna ta slutlig ställning huruvida affären hämmar konkurrensen eller ej krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som köpet kan komma att medföra, menar myndigheten.

KKV har nu tre månader på sig att utreda ärendet och senast den 30 april 2024 måste myndigheten besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om den ska förbjudas.

Det var i oktober förra året som Apotekstjänst köpte Svensk dos av finska läkemedelsbolaget Oriola för 110 miljoner kronor. Oriola meddelade då att man avsedde att avsluta dosdispenseringsverksamheten i Sverige. Orsaken uppgavs vara minskad lönsamhet.

Läs mer >> Oriola säljer Svensk dos

Mest läst