Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

5000 farmaceuter får göra sin röst hörd för framtiden

Forskarna vill veta hur du ser på arbetsmiljö och patientsäkerhetsklimat.
- Att få förutsättningar för att kunna jobba patientsäkert och att ha en bra arbetsmiljö är väldigt viktigt för att man ska kunna utföra ett bra arbete, säger Christina Ljungberg Persson.

Över 5000 farmaceuter, alla som finns i Statistikmyndigheten SCB:s yrkesregister som utbildade apotekare eller receptarier i apoteksverksamhet, har i dagarna fått en inbjudan att medverka i forskningsstudien ”Patientsäkerhetsklimatet i en föränderlig apoteksvärld – en pandemi senare”.

Medverkan sker via en länk till en enkät och datainsamlingen pågår till den 10 mars 2024.

Bakom studien står forskargruppen Christina Ljungberg Persson, Göteborgs universitet, Björn Södergård, Åbo akademi, och Annika Nordén Hägg.

Det blir den tredje studien som bygger på samma enkätformulär.

— Det finns en mätning från 2008, före omregleringen av apoteksmarknaden, och då ville vi följa upp den drygt tio år senare. Men då kom datainsamlingen mitt i den sista stora omikronvågen av pandemin. Det blev en väldigt speciell situation, säger Christina Ljungberg Persson, universitetslektor i samhällsfarmaci på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Det ledde till att forskarna publicerade en vetenskaplig artikel om hur det var att arbeta på apotek under pandemin i tidskriften Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy.

— Arbetsmiljön under pandemin var väldigt pressad på apoteken, apoteken fyllde en väldig stor roll under den krisen. Nu vill vi se hur det ser ut i normalfallet. Hur man ser på arbetsmiljön, patientsäkerhetsklimatet och patientsäkerheten när man har den vanliga bemanningen, den vanliga situationen och kanske de mer vanliga kunderna och inte lika hög belastning som det var då med folk som var sjuka och behövde hjälp, säger Christina Ljungberg Persson.

— Det är därför vi i studien vänder oss till samtliga farmaceuter anställda på öppenvårdsapotek och hoppas på så många svarande som möjligt.

Genom att använda sig av samma enkät kan forskarna få information om hur patientsäkerhetsklimatet har förändrats.

De har också lagt in frågor från en enkät som används internationellt på öppenvårdsapotek idag, för att kunna göra internationella jämförelser av patientsäkerhetsklimatet på svenska apotek.

Christina Ljungberg Persson anser att det är viktigt att studera patientsäkerhetsarbetet på apoteken för att värna läkemedelsanvändarna.

Studien ger forskarna en inblick i hur man arbetar med patientsäkerheten på dagens apotek, ur farmaceuternas synvinkel.

Förhoppningen är att studien ska ge dem möjlighet att lyfta fram patientsäkerhetsklimatet och det viktiga arbetet för patientsäkerheten på svenska apotek.

— Patientsäkerheten är grunden till det vi gör på apotek. För att det ska bli bra så måste det också fungera på apoteken vad gäller samarbete och kommunikation mellan oss som arbetar på apoteken. Det är framförallt farmaceuterna som har ansvaret för patientsäkerheten på apoteken och därför vill vi nå den gruppen, säger Christina Ljungberg Persson.

— Vi är noga med att vi inte mäter patientsäkerhet på apoteken utan vi mäter farmaceuternas uppfattning om patientsäkerhetsklimatet. Ett gott klimat är en förutsättning för god patientsäkerhet.

Likt i tidigare studier hoppas även forskarna få en bild av hur farmaceuterna ser på sin arbetsmiljö.

— Vi behöver ha kvar fysiska apotek. I Sverige fyller de en väldigt viktig funktion och det märkte vi inte minst under coronakrisen. Apoteken är tillgängliga, vi är öppna mest hela tiden, det finns kompetent personal att fråga och vi har tillgång till en massa läkemedel och material som befolkningen behöver i en kris, säger Christina Ljungberg Persson och fortsätter.

— En bra arbetsmiljö är grunden till att man trivs på en arbetsplats, att man vill stanna där och att vi har kompetens på våra apotek i Sverige. Att få förutsättningar för att kunna jobba patientsäkert och att ha en bra arbetsmiljö är väldigt viktigt för att man ska kunna utföra ett bra arbete.

Läs mer>> Ny studie: sämre arbetsmiljö på apoteken under pandemin

Mest läst