Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Kvinnor med bröstcancer kommer att ha nytta av medicinen”

Det nya hormonfria läkemedlet fezolinetant är ett intressant läkemedel, men det kommer inte att revolutionera klimakteriebehandlingen, menar Natalia Cruz, gynekolog och nationell expert på behandling av klimakteriebesvär.

Den nya icke hormonella klimakteriebehandlingen fezolinetant kommer inte att förändra klimakteriebehandlingen i grunden.

Det menar Natalia Cruz, med dr, specialist i obstetrik och gynekolog vid Capio Gynekologi i Solna och ordförande i en arbetsgrupp inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi som bevakar utvecklingen inom gynendokrinologi, dit behandling av klimakteriebesvär hör.

— De som i första hand kommer att ha nytta av den här nya medicinen är kvinnor som har, eller har haft, bröstcancer eller har svåra arteriella hjärt-kärlsjukdomar. Båda tillstånden är kontraindicerade för hormonell behandling av klimakterie­besvär, säger hon.

Anledningen till att fezolinetant inte kommer att få större plats i terapin menar hon är att många kvinnor har fler besvär än bara vallningar vid klimakteriet. Och mot dessa hjälper inte fezolinetant.

— För många kvinnor påverkas även det generella välmåendet, man kan drabbas av nedstämdhet, få sämre sömn och ibland ont i lederna. Detta är besvär där östrogen ofta hjälper, säger Natalia Cruz.

Natalia Cruz, med dr, specialist i obstetrik och gynekolog vid Capio Gynekologi i Solna, välkomnar läkemedlet fezolinetant i behandlings­arsenalen.

Den oro för förhöjd risk för bröstcancer efter mer än fem års östrogen-användning som uppstod efter den så kallade WHI-studien i början av 2000-talet har också tonats ned på senare år.

I Läkemedelsverkets riktlinjer för menopausal hormonbehandling från 2022 anges att den absoluta risk­ökningen efter fem års hormonbehandling är 0,8 procent, från 1,3 procent utan hormonbehandling till 2,1 procent med.

Men Natalia Cruz menar ändå att fezolinetant är ett intressant och viktigt nytt läkemedel som tillför något.

— Det är ingen revolution, men det är ett välkommet tillskott i behandlings­arsenalen. Jag tycker att alla nya mediciner tillför något. Det finns alltid någon patientgrupp som inte kan använda andra preparat, eller som inte vill, eller är rädda för biverkningar, säger Natalia Cruz.

Läs mer >> Så funkar det: Fezolinetant normaliserar temperatur­regleringen vid klimakteriet

Mest läst