Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så många farma­ceuter blev av med legiti­­­m­ationen 2023

2023 förlorade två apotekare och en receptarie sin legitimation, i samtliga fall har personen själv ansökt om att legget ska återkallas.

Svensk Farmaci har tagit del av de ärenden där Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN,  fattat beslut om återkallelse av legitimation för apotekare och receptarier under 2023.

Det rör sig om två apotekare och en receptarie och i samtliga fall har beslutet tagits efter det att yrkesutövaren själv ansökt om att legitimationen ska återkallas.

I ett av fallen har ansvarsnämnden tidigare beslutat om en treårig prövotid.

I ett annat har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ett pågående tillsynsärende avseende personens yrkesutövning.

Antalet farmaceuter som blivit av med sin legitimation ligger i nivå med hur det har sett ut under den senaste tioårsperioden då antalet har pendlat mellan noll och tre ärenden per år.

Det var två stycken 2022.

Och två stycken 2021.

Antalet farmaceutlegitimationer som återkallats är lågt jämfört med antalet läkar-, sjuksköterske- och tandläkarlegitimationer.

Totalt återkallades 122 legitimationer för personer med vårdyrken under 2023, jämfört med 120 under 2022 och 108 under 2021.

Av dem som återkallades 2023 var 52 läkare vilket är det högsta antalet någonsin.

Bland sjuksköterskorna återkallades 39 legitimationer, vilket är det lägsta antalet sedan 2019.

Läs mer>> Fyra farmaceut­legitimationer har återkallats sedan 2021

Mest läst