Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen förlänger arbetet mot antibiotika­resistens­

Den svenska antibiotikastrategin förlängs fram till och med 2025.
- Strategin är fortsatt mycket väl lämpad för att driva arbetet mot antibiotikaresistens framåt på ett effektivt sätt, säger socialminister Jakob Forssmed.

I februari 2020 beslutade den förra regeringen om en uppdaterad svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin ska ligga till grund för Sveriges arbete med att bromsa uppkomst och spridning av antibiotikaresistens, samt att förebygga och hantera dess konsekvenser.

Nu förlängs den fram till utgången av 2025.

— Resistenta bakterier respekterar inga landsgränser och redan i dag är tillgången till effektiva antibiotika hotad. I Sverige har vi länge arbetat för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens och den svenska strategins mål är brett formulerade och aktiviteterna är i högsta grad aktuella, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

Nästa år hålls ett särskilt högnivåmöte om antibiotikaresistens inom ramen för FN:s generalförsamling. Efter mötet kommer den svenska strategin att utvärderas och följas upp i syfte att ge utrymme för Sverige att fortsätta arbetet mot antibiotikaresistens.

Läs mer>>Det krävs ökade insatser för att nå 2030-målen för antibiotika”

EU överens om att minska antibiotika­användningen

”De allra fattigaste länderna drabbas hårdast”

Mest läst