Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hälften av de som medicinerar mot adhd slutar inom ett år

Förskrivningen av adhd-läkemedel har ökat exceptionellt men många slutar att ta sina läkemedel redan inom ett år. Det visar en studie ledd av forskare vid Karolinska institutet.

2006 började Socialstyrelsen kartlägga förskrivningen av adhd-läkemedel i Sverige och redan tidigt syntes en kraftig ökning av andelen diagnostiserade, något som Svensk Farmaci tidigare har berättat. Sedan 2019 är ökningen så pass kraftig att Socialstyrelsen själva kallar den för “exceptionell” i en ny kartläggning.

Resultaten baseras på uppgifter om inrapporterade diagnoser och läkemedelsuttag på apotek i myndighetens nationella patient- och läkemedelsregister. Uppgifterna sträcker sig fram till och med 2022.

Forskare vid Karolinska Institutet i Solna har lett en multinationell studie som analyserat förskrivningsdata från drygt 1,2 miljoner patienter som startat adhd-medicinering i Australien, Danmark, Hong Kong, Island, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och USA.

Resultatet som publiceras i Lancet Psychiatry visar att fler än hälften av alla ungdomar, unga vuxna och vuxna som får adhd-medicin har slutat ta den inom ett år.

För barn, där det oftast är föräldrarna som avgör, var det något färre som avbröt behandlingen, men fortfarande hade 35 procent slutat ta sin adhd-medicin ett år efter att de började.

Isabell Brikell. Foto: Gunilla Sonnebring

Högst andel behandlingsavbrott skedde bland unga vuxna i åldern 18–19 år. Det är då de lämnar barn- och ungdomspsykiatrin och går in i vuxenpsykiatrin, en övergång där man riskerar att falla mellan stolarna. Något som forskarna anser måste hanteras bättre av vården.

— Man måste förbättra övergången till vuxenpsykiatrin och sprida kunskap om att problem kopplade till adhd ofta består över tid. Dessutom skulle man kunna använda nya digitala verktyg, som enkla sms-baserade inventioner, för att underlätta för personer med adhd att sköta sin medicinbehandling, säger forskningssamordnare Isabell Brikell i ett pressmeddelande.

I ytterligare en studie gjord på över 275 000 svenska adhd-patienter, publicerad i JAMA Psychiatry, undersökte forskarna användning av adhd-läkemedel i upp till 14 år. De kunde då visa att adhd-medicinering under längre tid och i högre doser än genomsnitt är kopplat till ökad risk att drabbas av vissa hjärt-kärlsjukdomar, främst högt blodtryck och ateroskleros (åderförkalkning eller åderförfettning). 

Läs mer>> “Exceptionell ökning av antalet barn som tar adhd-läkemedel”

Mest läst