Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Starkt stöd bland företagen för Apoteksföreningen

Meds lämnar Sveriges Apoteksförening men samtliga övriga medlemmar är nöjda med verksamheten och tänker stanna.
- Apotek Hjärtat är stolta medlemmar av Sveriges Apoteksförening och sätter stort värde på det arbete som görs, säger Monika Magnusson, vd för Apotek Hjärtat.

Som Svensk Farmaci tidigare har berättat har Meds beslutat att lämna Sveriges Apoteksförening.

— Vi ser ingen poäng i att vara med längre. Vi har varit med länge, och jag vet ungefär vad som händer där. De kommer att fortsätta att göra det som de alltid har gjort även utan oss. I och med att vi inte kan förändra något eller tillföra något så behöver vi inte heller vara där, sa Meds vd Björn Thorngren till Svensk Farmaci tidigare.

Då berättade Björn Thorngren att fler av medlemmarna är kritiska till Apoteksföreningens verksamhet.

— Jag vill inte tala för andra men vi är inte ensamma om att ha framfört kritik. Om det sedan innebär att de också lämnar eller inte har jag ingen aning om, sa Björn Thorngren.

Svensk Farmaci har frågat de andra åtta medlemmarna i Sveriges Apoteksförening det vill säga Apoex, Apohem, Apotea, Apoteket, Kronans Apotek (där även Apoteksgruppen numera ingår), Doz Apotek, Apotek Hjärtat och Soaf (Sveriges oberoende apoteksaktörers förening) hur de ser på sitt medlemskap, och om de överväger att lämna branschorganisationen.

Monika Magnusson, vd Apotek Hjärtat

Monika Magnusson, vd Apotek Hjärtat

Sammanfattningsvis har ingen av dem några planer på att lämna Apoteksföreningen. Tvärtom hyllar de föreningen och deras gemensamma arbete.

— Apotek Hjärtat är stolta medlemmar av Sveriges Apoteksförening, och sätter stort värde både på det arbete som görs tillsammans mellan apoteksaktörerna, och det som drivs från föreningens kansli, säger Monika Magnusson, vd för Apotek Hjärtat.

— Just nu ser vi flera exempel på att det här uthålliga och ihärdiga arbetet ger viktiga resultat, exempelvis i form av Läkemedelsverkets uppdrag om farmaceutsortiment och TLV:s förslag om höjd ersättning för apotekens receptverksamhet. Vi har många viktiga frågor att fortsätta driva tillsammans – relevant ersättning för apotekens uppdrag, en bredare syn på apotekens roll och kompetensförsörjningen bland annat- och vi på Hjärtat ser verkligen fram emot att fortsätta det arbetet tillsammans med övriga i föreningen, fortsätter hon.

Johan Olofsson, ordförande för Soaf.

Johan Olofsson, ordförande för Soaf, delar den uppfattningen.

— Soaf ser ett stort värde av sitt medlemskap i Sveriges Apoteksförening. Arbetet i föreningen bedrivs ansvarsfullt och långsiktigt. Dialogen med beslutsfattare och myndigheter är seriös där samtalstonen är konstruktiv. Att den farmaceutiska kärnverksamheten i apoteken inte ska bli ekonomiskt ohållbar tycker vi alla är en viktig fråga, säger Johan Olofsson och fortsätter.

— Både Soaf och Sveriges Apoteksförening ser även apoteken som en viktig avlastande resurs för det alltmer ökande vårdbehovet i samhället. Det kommer vara av stor betydelse långsiktigt! Apoteken har en enorm kompetens kring läkemedel och tillgänglighet som kan användas ännu mer. För Soaf utgör Sveriges Apoteksförenings olika experter och råd även viktiga bollplank och informationskanaler, för att säkerställa att den viktigaste branschrelaterade informationen även når ut till små fristående apotek.

Gustav Hasselgren, vd på Apohem.

Gustav Hasselgren, vd på Apohem:

— Sveriges Apoteksförening spelar en mycket viktig roll för branschen i kritiska frågeställningar som exempelvis nya regleringar, ekonomiska förutsättningar (bland annat handelsmarginalen), talangförsörjning och hållbarhet. Genom föreningen har stora och små medlemmar möjligheten att påverka branschens utveckling, givetvis är det positivt för Apohem AB, säger Gustav Hasselgren.

Peter Elmquist, vd för Apoex AB:

— Apoex har inga intentioner att lämna Sveriges Apoteksförening då vi tycker att föreningen fyller ett viktigt syfte i branschen. Trots att de olika medlemmarna kan ha olika syn på vilka de viktigaste frågorna är, anser jag att vi har ett bra samarbete både i styrelsen och inom de olika utskotten, säger Peter Elmquist.

Pär Svärdson, vd för Apotea.

Pär Svärdson, vd Apotea.

Apoteas vd Pär Svärdson delar uppfattningen om Apoteksföreningens verksamhet.

— Vi har inga planer på att lämna föreningen. Apoteksföreningen gör ett väldigt bra jobb och är en naturlig samtalspartner till myndigheterna som jobbar med läkemedel, säger Pär Svärdson.

Rasmus Nerman, vd för Apoteket AB.

Apotekets vd Rasmus Nerman är även han nöjd med arbetet och medlemskapet i Sveriges Apoteksförening.

— Vi ser ett stort värde i medlemskapet och har inga planer på att lämna föreningen. Möjligheten att påverka och driva frågor är stor om vi gör det gemensamt och här ligger både ett ansvar på oss som medlemmar att aktivt bidra och från föreningens sida att ge plats för dialog och diskussioner samt vara en stark röst för oss i branschen, säger Rasmus Nerman och fortsätter.

— Vi vill fortsätta verka genom föreningen i gemensamma frågor och tror att det är rätt väg för att skapa resultat som gynnar oss alla apoteksaktörer.

Doz Apoteks vd Stig Tornell:

Doz Apoteks vd Stig Tornell:

— Doz Apotek är en aktiv medlem i Sveriges Apoteksförening, vilket vi även var under tidigare varumärkesflagg – Lloyds Apotek. Vi tycker att det är viktigt att det finns forum där vi kan lyfta och diskutera branschöverskridande utmaningar och möjligheter och dessa kommer vi även fortsättningsvis att värna om, säger Stig Tornell.

Kronans Apoteks vd Erik Sjögren

Kronans Apoteks vd Erik Sjögren:

— Vi har verkligen inga planer på att lämna föreningen. Vi har ett fint samarbete och en överenskommen agenda som gynnar oss bransch både i kortsiktiga och långsiktiga frågor, vilket också har burit frukt, säger Erik Sjögren och fortsätter.

— Vi ser fram emot att fortsätta detta samarbete och håller just nu på att finalisera vår agenda för 2024. 

Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening

Sveriges Apoteksförenings vd Johan Wallér gläds åt att ha stöd av samtliga andra medlemmar utöver Meds.

— Det känns bra och viktigt att branschen är stark tillsammans när vi även fortsättningsvis har viktiga frågor att driva, säger Johan Wallér och fortsätter.

— Apotekens ekonomiska villkor och en rimlig ersättning för vårt samhällsuppdrag, utveckling av farmacin, kompetensförsörjningen och hållbarhetsområdet är helt avgörande för branschen som helhet och sådant som vi kommer att lägga ännu mer kraft på framöver.

Läs mer>> Meds lämnar Apoteks­föreningen: “Vi ser ingen poäng i att vara med”

Mest läst