Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Upp till varje apotek att ta beslut om plexiglas­­skydd

Antalet covidfall ökar och utsattheten blir värre. Nu är det upp till varje apotek om de vill sätta upp skärmarna igen.

När Sverige och resten av världen drabbades av coronaviruset 2020 arbetade de svenska apotekskedjorna för att säkerställa personalens trygghet och smittskydd.

Bland annat sattes det upp skyltar och golvdekaler för att påminna om att hålla avståndet 1,5 – 2 meter mellan kunder, det infördes restriktioner gällande resor, möten och apoteksbesök, man tvättade och spritade händerna oftare, städade mer och uppmanade kunder via sociala medier att om man känner sig sjuk inte gå till fysiska apotek utan använda sig av online handel.

Och många valde att sätta upp plexiglasskydd vid recepturer och kassa.

Någon utvärdering av hur effektiva plexiglasskydden har varit har inte gjorts berättar Apotekets Per Stadler, HR och Erik Thorsell på Kvalitet, Farmaci och Hållbarhet och sammankallande för Apotekets tidigare så kallade coronagrupp.

— Vi satte upp plexiglasskydd på våra apotek under covid 19-pandemin i syfte att begränsa smittspridningen och skydda vår personal från droppsmitta, till exempel när kunderna hostar. För att fylla sitt syfte krävs återkommande och noggrann rengöring av skydden med speciella rengöringsmedel. Någon specifik utredning av plexiglasskyddets skyddande effekt har vi inte gjort, säger de i ett gemensamt skriftligt svar.

När pandemin var över valde många att plocka ned plexiglasskärmarna, men runt om i landet finns exempel där man valt att fortfarande ha dem kvar på apoteken.

— Vi ser många fördelar med plexiglasen. Vår personal uppskattar dem väldigt mycket och vi har därför valt att låta dem hänga kvar sedan pandemin. Både personal och kunder upplever att de medför ett skydd mot sjukdomar, speciellt under förkylningstider, och vi ser också att sjukdagarna har minskat hos vår personal sedan skydden kom på plats, säger Frida Löfgren, marknads-och kommunikationschef på Doz Apotek.

Några rekommendationer kring hur apoteken ska göra med plexiglasskydden har inte Apoteket, utan det är upp till varje apotek att besluta om hur de vill göra.

— Vi har ingen central rekommendation utan i dagsläget är det upp vill varje enskild arbetsplats att besluta om man vill ha plexiglasskydd eller inte. I samband med att skydden togs ned på flera apotek när pandemin var över ombads de att spara dem. Detta för att kunna sätta upp igen om nytt behov uppstår, säger Per Stadler och Erik Thorsell.

Inte heller Apotek Hjärtat har några generella regler kring plexiglasen. 

— Det finns inga allmänna rekommendationerna om munskydd, hemarbete och så vidare kopplat till pandemin längre och centralt så rekommenderar vi att man tar bort plexiglasen på apoteken men det är upp till varje apotek att göra en lokal bedömning och fatta beslut om, säger Monika Magnusson, vd för Apotek Hjärtat och fortsätter.

— Bakgrunden till varför man väljer att rekommendera att man ska ta bort plexiglasen är att de försämrar dialogen med kunderna, då många kunder inte hör vad man säger och vi hör inte dem. Detta leder till att man ofta måste höja rösten och att ljudet studsar vilket medför att det är lätt att överhöra dialoger, vilket vi fått klagomål om, att kunder känner obehag kring att andra kunder hör den rådgivning man får. Vi tror även att kunderna upplever rådgivningsmiljön som mer inbjudande och omtänksam utan plexiglas. 

Antalet covidfall ökar i Sverige igen och två sjukhus har återinfört restriktioner likt besöksförbud. Har ni på ledningsnivå diskuterat ett eventuellt återinförande av restriktioner?

— Där följer vi såklart noga hur myndigheternas olika rekommendationer utvecklas precis som vi gjorde under pandemin så att vi ser till att ha en så bra följsamhet som möjligt. Men vi har inte fattat några sådana beslut nu, säger Monika Magnusson.

Apotekets Per Stadler och Erik Thorsell.

— Vi följer utvecklingen av covid-19, men har i dagsläget inte några beslut om att återinföra restriktioner. Vi hade möte i vår arbetsmiljögrupp förra veckan med huvudarbetsmiljöombud men inte heller där kom frågan om plexiglasskydd upp, säger de.

En annan aspekt, förutom covid-19, är utsattheten och den ökande risken för hat och hot. Personal upplever att plexiglas ger en viss trygghet. Har ni haft en liknande diskussion för att sätta upp plexiglas eller låta dem vara kvar?

— Plexiglasskydden togs fram för att begränsa eventuell droppsmitta. Olika apotek har olika utmaningar och det lokala apoteket avgör själv om de vill ha plexiglasskyddet kvar även av någon annan anledning, till exempel ur trygghetsaspekt. Några apotek har valt att behålla skyddet vid vissa platser i apoteket, säger Apotekets Per Stadler och Erik Thorsell.

Svensk Farmaci har även ställt frågor om plexiglasskärmarna till Kronans Apotek men de har inte återkopplat.

Läs mer>> Ny studie: sämre arbetsmiljö på apoteken under pandeminMest läst