Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen vill utreda farma­ceuters specialistfunktioner

Behörighetsutredningen ska se över bland annat farmaceuters specialistfunktion, vidareutbildning och fortbildning.
- Vi måste göra yrket attraktivt så att man vill stanna kvar, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Apotekare och farmaceuters roller är en fråga som tas upp allt oftare. Senast när apotekare och Medication safety officer Per Nydert vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna föreläste på Westmanska palatset i Stockholm i samband med att han fick ta emot utmärkelsen Årets Farmaceut 2023 av Sveriges Farmaceuter.

Med bland andra sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (kd) i publiken efterlyste Per Nydert en yrkesspecifik och kliniknära kompetenstrappa där man går från en grundtjänst till en specialisttjänst i sju steg där steg ett är under handledning, steg fem är specialist, steg sex är en undervisning- och utvecklingstjänst och steg sju en strategisk tjänst.

Hans framtidsversion var att lägga till farmaceuter inom hälso- och sjukvården i patientsäkerhetslagen gällande specialistkompetens, och han undrade vad politikerna ska göra åt saken.

Per Nydert fick svar från Acko Ankarberg Johansson med en gång.

— Jag blir inspirerad av Pers energi, sa Acko Ankarberg Johansson och fortsatte.

— Vi behöver de där som sticker ut hakan, som vågar utveckla saker och se till att man utmanar systemet. Det är de som också ser till att det blir utveckling. Tack för att du gör det, och så har jag också ett svar till dig på din något stickiga fråga. Det sitter som hand i handske i dag för i morgon (läs torsdag reds anm.) har jag ett regeringsbeslut som passar in.

Acko Ankarberg Johansson berättade att regeringen kommer att fatta beslut om ett direktiv till en ny utredning vilken hon ”lite slarvigt” kallar behörighetsutredningen.

I ärendeförteckningen heter den mer formellt ”Kommittédirektiv: Behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård”.

Utredningen bygger på tre ben och utredaren ska se över alla yrken inom hälso- och sjukvården där regeringen vill reglera någon form av specialistfunktion, vidareutbilding och fortbildning.

— Kompetensförsörjningen är nummer ett. Vi kan inte lyckas med något i sjukvården om vi inte får fler att vilja stanna kvar i yrket, få fler att vilja och orka arbeta heltid. Det är många som går ned i tjänst för att jobbet är för tungt vilket är en arbetsmiljöfråga. Därför måste vi göra yrket attraktivt så att man vill stanna kvar. Då handlar det om att man måste kunna kombinera anställning både som forskare och i klinisk verksamhet men också i utbildning och i klinisk verksamhet, sa Acko Ankarberg Johansson.

Ett antal yrken har redan i dag regleringar kring sin specialistfunktion men det finns en del andra yrken där det har utvecklats en del specialistutbildningar, men de är inte reglerade någonstans.

— Det första benet handlar om att utredaren ska titta på inom vilka yrken behöver vi reglera på något vis, antingen som en specialistfunktion som ger legitimation, en skyddad yrkestitel eller på annat sätt, sa Acko Ankarberg Johansson.

— Det andra benet handlar om vilken vidareutbildning får personalen inom hälso- och sjukvård samt tandvård och vad behöver vi göra för kunna ta del av det.

— Det tredje benet är fortbildning. Vi har EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv som säger att man har rätt till fortbildning, men det har vi inte riktigt svarat på i Sverige. Vi fick förfrågan 2017 eller så tror jag, och vi vill svara på hur vi lever upp till det. Men det gäller även övrig personal som inte omfattas av yrkeskvalifikationsdirektivet, utredaren ska titta på hela fältet.

Per Nydert var nöjd med ministerns svar på hans fråga och utbrast:

— Jättebra svar!

Vid själva regeringssammanträdet utsågs under torsdagen Harriet Wallberg som särskild utredare. Harriet Wallberg är läkare och professor i fysiologi vid Karolinska institutet i Solna.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2025.

Läs mer>>

Årets farmaceut och Årets farmaci­student hyllades

“Vi farmaceuter måste kvalitetssäkra vår kompetens”

“Visst spelar roller roll”

“Vänligen titulera mig biträdande direktörskan hädanefter”

Mest läst