Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Visst spelar roller roll”

Isabella Stenmark skriver i en blogg att seniora farmaceutroller på apotek skulle kunna minska personalomsättningen. FRIHSK vill ta fram ett ramverk som beskriver vilken kompetens som krävs för olika uppgifter. Att roller spelar roll kan vi alla vara eniga om, skriver Svensk Farmacis chefredaktör Erik Pettersson i sin nya ledare.

I en blogg på svenskfarmaci.se tar Isabella Stenmark upp att farmaceuter ifrågasatt varför det inte finns seniora respektive juniora roller på apotek. Hon anser att om det fanns seniora farmaceutroller på apotek så skulle det kunna minska personalomsättningen. I stället för att medarbetaren höjer lönen genom att byta arbetsplats, kanske en befordran till en annan roll skulle kunna motivera hen till att stanna kvar längre.

En liknande diskussion förs inom vården. De blir alltfler, farmaceuterna som jobbar främst inom den regionala, men även inom den kommunala, hälso- och sjukvården. Men yrkesrollerna för farmaceuter inom vården är olika, beteckningarna är många och vad de står för varierar.

Tidigare har det inte funnits några enhetliga krav på vilken kompetens som krävs, utöver en farmaceutisk grundexamen. Sveriges Farmaceuters offentligsektion och Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci vill ändra på det och tydliggöra rollerna. Det gör de genom samarbetsprojektet FRIHSK, som står för Farmaceuters Roller i Hälso- och Sjukvården.

De vill ta fram ett ramverk som beskriver vilken kompetens som krävs för olika uppgifter och som ska göra det lättare att exempelvis utlysa tjänster. Några regioner har börjat implementera ramverket och skapat nya seniora farmaceutroller

Men vad ska beteckningarna vara, och på vilket språk?

I detta nummer, nummer 4 2023, träffar ni Årets Farmaceut 2023 Per Nydert. En av hans titlar är Medication safety officer.

Isabella Stenmark är Associate Director, Patient Safety Scientis.

TLV, E‑hälsomyndigheten och Sveriges Apoteksförening har varsin chefsfarmaceut: Niklas Hedberg, Victoria Throfast respektive Fredrik Boström.

Där kan vi som jobbar med språket fundera en stund. En tidigare chefsläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala blev rasande om media kallade honom just det, chefsläkare, för han var minsann inte chefernas egna läkare. Han var chefläkare – utan s.

Men att roller spelar roll kan vi alla vara eniga om.

I mitt huvud just nu…

  • Att hösten är här med klar hög luft. Där ek, lönn och björk går mot rött och lysande gult.
  • Att flera av de stora rockikonerna som i dag nått beaktansvärd ålder på både 70 och 80 år turnerar och släpper nytt material – och gör det bra.
  • Att ni blir allt fler som läser oss på svenskfarmaci.se, följer oss på sociala medier och att vi nomineras till fina priser. Tack!

Mest läst