Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Restanmälda läkemedel minskar med en tredjedel

Antalet nyanmälda restsituationer har minskat med 34,5 procent jämfört med kvartalet innan, visar Läkemedelsverkets statistik.

Det totala antalet restanmälda läkemedelsförpackningar har ökat under 2023. Läkemedelsverkets statistik den 1 oktober visar 1 075 pågående restsituationer av totalt 15 888 marknadsförda läkemedelsförpackningar

Av restanmälningarna under de första tre kvartalen 2023 rör 96,6 procent humanläkemedel, medan 3,4 procent, är veterinära läkemedel.

En viss andel av de läkemedel som restanmäldes under slutet av juni i år avslutades av företagen kort därefter. Det tyder på att det förekom anmälningar där restsituation sedan inte uppstod.

Under tredje kvartalet minskade antalet nyanmälda restsituationer med 34,5 procent jämfört med kvartalet innan.

— Även om vi ser en total ökning för 2023 så ligger restanmälningarna under det tredje kvartalet i år på samma nivå som det första kvartalet. Den momentana ökningen under juni verkar främst bero på en ökad benägenhet att anmäla, säger Johan Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Under 2023 ses även en tendens till att företagen anmäler restsituationer med bättre framförhållning även om det fortsatt är få som anmäler två månader innan en restsituation uppstår.

— Förbättringen ses framför allt under de senaste månaderna och sammanfaller med att den nya lagstiftningen om sanktionsavgifter träder i kraft. En bättre framförhållning ger Läkemedelsverket möjlighet att, i samverkan med andra aktörer, förebygga och hantera restsituationer, säger Johan Andersson.

Johan Andersson, enhetschef vid Läkemedelsverket.

Ett exempel på samverkan är Aktörsgemensamt Dialogmöte Läkemedelstillgänglighet (ADL) som startade 2020. Nätverket leds av Läkemedelsverket och består av representanter från bland annat E-hälsomyndigheten, Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer, Läkemedelshandlarna, Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Sveriges apoteksförening och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

— Inom nätverket bidrar aktörerna utifrån sina respektive ansvarsområden med information och övervakar händelseutvecklingen som kan påverka tillgången till läkemedel. Tillsammans bidrar både offentliga och privata aktörer till en helhetsbild baserat på unik kompetens, säger Johan Andersson i ett annat pressmeddelande.

Läs mer>>

Fortsätter rapportera in brister på parallellhandlade läkemedel

Läkemedelsbrist fortsatt problem för patienter och apotek

Mest läst