Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Farmaceuter skapar större trygghet för alla”

Farmaceuter inom vården förbättrar arbetsmiljön och patientsäkerheten. Det visar en utvärdering av ett projekt i Örebro.

En utvärdering av en satsning där farmaceuter arbetat på flera vårdavdelningar på Universitetssjukhuset Örebro visar att farmaceuterna är mycket uppskattade – och satsningen kommer nu att fortsätta. Totalt handlar det om sex farmaceuttjänster.

– Vårdpersonalen är väldigt nöjd med farmaceuterna. De upplever att det blir säkrare för patienter och sjuksköterskor med en ökad läkemedelskompetens på avdelningarna. Det är positivt att få in en till profession som man kan ställa frågor till om läkemedel och läkemedelshantering, det skapar en större trygghet för alla, säger apotekaren Sara Fors vid Läkemedelscentrum.

De chefer som tillfrågats i utvärderingen upplever att farmaceuterna gjort att den patientnära tiden för sjuksköterskorna har ökat överlag. De bedömer att farmaceuterna har sparat in mellan 45 minuter och en timme i tid per sjuksköterska och dag.

Sjuksköterskorna själva bedömer också att det sparat dem tid att ha farmaceuternas kompetensen på plats. Dessutom har det förbättrat såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet anser de. Satsningen har också bidragit till minskad övertid bland personalen.

– Det är viktigt att vi utvärderar utfallet nu när vi utökar farmaceutresurserna på vårdavdelningarna, titta på hur det exempelvis påverkar arbetsmiljön och patientsäkerheten samt om det är kostnadseffektivitet att tillföra farmaceutresurser, säger Sara Fors och fortsätter:

– Nästa steg och fokus inför hösten är att se och utvärdera om och i så fall hur farmaceuterna påverkar vårdplatssituationen, säger hon.

Läs mer >> “Farmaceuterna är ovärderliga”

Mest läst