Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vändningen: Fler dödsfall med läkemedel

Antalet förgiftningsdödsfall har ökat, enligt nya siffror från Rättsmedicinalverket. Men vad ökningen kan bero på är ännu för tidigt att säga.

Antalet dödsfall som kan kopplas till förgiftningar har minskat de två senaste åren, men under 2022 har den trenden vänt och istället ökat. Det visar ny statistik från Rättsmedicinalverket (RMV).

Under 2022 låg antalet förgiftningsdödsfall på 814 jämfört med året innan då samma siffra låg på 723.

– Det är för tidigt att säga om 2022 utgör ett trendbrott eller vad ökningen på bred front kan bero på. Vi ser liksom tidigare att gruppen opioider som helhet är fortsatt vanligt förekommande i förgiftningsdödsfall, vilket är en situation vi delar med såväl övriga norden som i resten av Europa, säger Carl Söderberg, rättsläkare och klinisk farmakolog vid RMV:s avdelning för rättsgenetik och rättskemi, i ett pressmeddelande.

Antalet dödsfall ökar för nästan alla av de tio vanligaste substanser som bedömts ha orsakat dödsfall. Det enda undantaget är tramadol som minskar något.

Störst procentuell ökning har zopiklon, som används i läkemedel mot olika former av sömnbesvär. RMV:s siffror visar också att de smärtstillande preparaten oxikodon och buprenorfin är de vanligaste läkemedlen vid förgiftningar med dödlig utgång, tätt följt av alprazolam, som ofta används för att behandla svåra ångestsymptom.

RMV redovisar varje år statistik över de vanligaste läkemedel eller droger som, antingen ensamt eller i kombination med andra substanser, bedömts varit bidragande till att personer avlidit. 
Bedömningen av vilka läkemedel eller droger som har varit bidragande till förgiftningen är i sin tur baserat på en genomgång av uppgifter från dödsorsaksintyget och/eller obduktionsrapporten. 

Läs mer >> Sju av tio drogrelaterade dödsfall orsakas av läkemedel

Förgiftningsdödsfall för de tio vanligaste läkemedlen och drogerna

2022 (siffran för 2021 och 2020 inom parentes):

Oxikodon: 108 (100, 105)

Buprenorfin: 95 (89, 87)

Alprazolam: 91 (78, 80)

Zopiklon: 85 (58, 50)

Heroin: 78 (67, 88)

Alimemazin: 73 (63, 66)

Propiomazin: 65 (42, 42)

Metadon 57 (40, 76)

Amfetamin: 52 (41, 51)

Tramadol: 51 (61, 55)

Siffrorna är baserade på dödsorsaksintyg och/eller obduktionsrapport. Flera substanser kan ha varit bidragande i samma dödsfall.

Källa: Rättsmedicinalverket

Mest läst