Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek expedierade läkemedel fel – patienten dog av överdos

IVO kritiserar det aktuella apoteket för att en patient fått ut läkemedel som bara en sjuksköterska skulle få hämta. Patienten avled senare av en överdos.

Partille Tidning var först med att uppmärksamma patienten som bodde på ett boende och tog sig till ett apotek för att försöka hämta ut läkemedel. Det lyckades trots att förskrivande läkare tydligt angivit i receptet att läkemedlet bara får hämtas ut av en sjuksköterska på boendet och inte av patienten själv.

Anledningen var att risk för överdos förelåg.

Två veckor senare hittades patienten okontaktbar på sitt rum på boende och hen avled därefter av en överdos. Apoteket Lex Maria-anmäldes för händelsen och nu kommer beslutet från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO avslutar ärendet men konstaterar att apoteket brustit i sina rutiner och att “expedieringen av läkemedlet till patienten kan ha bidragit till allvarlig vårdskada”.

Under perioden fram till beslutet har apoteket haft möjlighet att göra en egen utredning av händelsen och IVO är nöjd med resultatet. Ärendet avslutas utan att något mer behöver göras.

”Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen” skriver IVO i sitt beslut uppger Partille Tidning

Andra läser