Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Måste jag vara tillgänglig under semestern?

Kan chefen kräva att vi ska vara tillgängliga för att gå in och arbeta under semestern? Det undrar en medlem som vänt sig till Sveriges Farmaceuters medlemsrådgivning.

Jag arbetar i en liten arbetsgrupp. För att vi ska få den semester vi önskar har min chef ställt som villkor att någon av oss behöver finnas tillgänglig som backup vid eventuell sjukfrånvaro eller liknande. Kan chefen verkligen kräva att vi ska vara tillgängliga under semestern? Vad händer om någon av oss behöver gå in och arbeta?

Svar: Det enkla svaret är att arbetsgivaren inte kan kräva att ni ska vara tillgängliga under semestern. Syftet med semesterlagen är rekreation, utgångspunkten är därför att arbetsgivaren inte kan kräva att du ska vara tillgänglig under din semester. Samtidigt är dilemmat att om ni säger nej till att vara tillgängliga så kommer ni sannolikt inte att beviljas den semester ni önskat. 

Om ni på arbetsplatsen väljer en lösning där semester­planeringen bygger på att du och kollegorna delar på tillgängligheten under vissa perioder, behöver överenskommelsen bygga på ömsesidighet. Det ska också vara klart vad som gäller om någon av er behöver avbryta semestern för att gå in och arbeta. Hur ska arbetet kompenseras? Handlar det om heldagar som kräver fysisk närvaro eller enstaka timmar på distans? 

Om det finns tungt vägande skäl kan arbetsgivaren kräva att du avbryter din semester. Tvingas du göra det är utgångspunkten att arbetsgivaren ska ersätta inte bara den förlorade ledigheten utan även merkostnader i form av till exempel inställda resor. Kompensation i form av ytterligare semesterdagar i utbyte mot dem du tvingas arbeta under semestern kan finnas i ditt kollektivavtal eller som lokala överenskommelser på din arbetsplats. Om det finns förtroendevalda i din verksamhet, ta hjälp av dem för att avgöra om det är frågan om tungt vägande skäl och hur kompensationen ska hanteras. Saknas förtroende­valda, kontakta medlemsrådgivningen.

Mest läst