Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV gör en andra höjning av takpriser för läkemedel

Prishöjningen gäller cirka 340 av drygt 550 förpackningsstorleksgrupper på periodens vara-listan med flytande takpris.

I höstas påbörjade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en översyn av takprissystemet för utbytbara läkemedel inom läkemedelsförmånerna. Som en första åtgärd beslutade TLV i april att höja takpriset i förpackningsstorleksgrupper med fastställda takpriser där priset för periodens vara låg på eller nära takpriset.

Takpriserna höjdes med 25 procent, som minst med 20 kronor och som mest med 80 kronor per förpackning. De nya fastställda takpriserna trädde i kraft den 1 maj.

Nu förbereder TLV en andra liknande åtgärd, men utifrån andra kriterier, för förpackningsstorleksgrupper där takpriset är flytande enligt ett pressmeddelande.

Den planerade takprishöjningen kommer omfatta förpackningsstorleksgrupper på periodens vara-listan med flytande takpriser som i juni 2023 uppfyller ett av följande två kriterier:

  • Takpriset motsvarar ett inköpspris på mindre än 100 kronor per förpackning (beräknat utifrån minsta möjliga förpackningsstorlek inom förpackningsstorleksgruppen).
  • Förpackningsstorleksgruppens substans och form-grupp kom med på periodens vara-listan innan 2016.

Kriterierna innebär att cirka 340 förpackningsstorleksgrupper får en takprishöjning. På periodens vara-listan finns det i dagsläget drygt 550 förpackningsstorleksgrupper med flytande takpris.

De grupper som uppfyller kriterierna kommer få ett fastställt takpris på en nivå som är 25 procent högre än det flytande takpriset i juni 2023. Höjningen kommer dock som minst att motsvara 15 kronor och som mest 30 kronor per förpackning baserat på minsta möjliga förpackningsstorlek i förpackningsstorleksgruppen.

Beslut om de höjda takpriserna planeras till den 21 augusti 2023 med ikraftträdande av de höjda takpriserna den 1 september 2023. Läkemedelsföretagens prishöjningar upp till det nya takpriset kan därmed börja gälla den 1 oktober 2023.

Läs mer>>

TLV ska höja takpriser på läkemedel

Mest läst