Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV ska höja takpriser på läkemedel

I höstas påbörjade TLV en översyn av takprissystemet för utbytbara läkemedel inom läkemedelsförmånerna. Nu ska de, som en första åtgärd, höja vissa takpriser.

Den 11 april kommer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fatta beslut om en höjning av takpriserna för förpackningsgrupper med så kallat omprövningstak eller fastställda takpriser. Priserna ska höjas med 25 procent, som minst med 20 kronor och som mest med 80 kronor per förpackning. Dagen efter, den 12 april, har läkemedelsföretag möjlighet att ansöka om höjda priser för enskilda produkter. De nya fastställda takpriserna träder i kraft den 1 maj och prishöjningar den 1 juni. Det framgår av en presentation från ett möte där TLV informerade berörda företag och branschorganisationer om den planerade höjningen.

Höjningen genomförs som en första kortsiktig åtgärd i takprisöversynen, enligt TLV.

Den översyn, som myndigheten påbörjade redan under hösten 2022, syftar till att fortsatt säkerställa en god tillgång till läkemedel för patienterna, en väl fungerande konkurrens och en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

TLV ska även utreda förutsättningarna för att höja takpriser som inte är fastställda, så kallade flytande takpriser, i de förpackningsgrupper där det finns ett behov.

De kommer också att fortsätta översynen av takprissystemet för att skapa ett mer dynamiskt och hållbart system där takpriser både kan höjas och sänkas utifrån marknadens förutsättningar.

Mest läst