Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Toppmöte i Uppsala om antibiotikaresistens

Generaldirektörerna för de europeiska läkemedelsmyndigheterna möts i Uppsala, WHO talar om antimikrobiell resistens och Läkemedelsverket tecknar avtal med Ukraina.

Under det halvår som Sverige är ordförande i EU 2023 hålls ett stort antal möten som Sverige i olika form är värd för. Flest möten under ordförandeskapet håller Läkemedelsverket i, 22 möten.

Det första högnivåmötet hölls i Malmö där generaldirektörerna för samtliga europeiska läkemedelsmyndigheter samlades med företrädare för EU-kommissionen och europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Nu samlas generaldirektörerna igen, den här gången i Uppsala, den 9-10 maj, inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU.

En fråga för de europeiska läkemedelsmyndigheternas andra högnivåmöte är det arbete som nu pågår för att implementera artificiell intelligens i arbetet för säkra läkemedel och säker medicinteknik.

— AI finns idag med som en viktig komponent i läkemedelsutvecklingen, som inte minst snabbar på framtagandet av nya läkemedel. Europas läkemedelsmyndigheter måste förstå möjligheterna med AI, men också vilka risker som finns. Svenska Läkemedelsverket ligger långt fram i det arbetet, säger Björn Eriksson, generaldirektör vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Den 9 maj varje år firas freden och sammanhållningen i Europa. Det svenska EU-ordförandeskapet uppmärksammar Europadagen 2023 – med fokus på stöd till Ukraina – på flera olika sätt.

Behovet av läkemedel är fortsatt stort i det krigsdrabbade Ukraina. Sedan förra året har Läkemedelsverket i uppdrag att bistå Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i arbetet att samordna stöd av läkemedel till Ukraina. I veckan tecknar Läkemedelsverket ett samarbetsavtal med den ukrainska läkemedelsmyndigheten.

— Genom ett samarbetsavtal erbjuder vi Ukraina vårt stöd i att stärka och utveckla det regulatoriska ramverket för läkemedelsgodkännande och tillsyn av medicinteknik. Vi vill på det här sättet bidra till att fler ukrainare får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, säger Björn Eriksson.

Likt förra mötet i Malmö är temat även antibiotikaresistens och reglerad antibiotikaanvändning, och i arbetet mot mikrobiell antibiotikaresistens får läkemedelsmyndigheterna en allt större roll i WHO:s arbete. Haileyesus Getahun är Världshälsoorganisationens företrädare i AMR‍-‍frågor. I veckan besöker han Uppsala universitets och ReActs konferens om antibiotikaresistens men träffar också Läkemedelsverket i syfte att prata fortsatt samarbete framåt i denna angelägna folkhälsofråga.

— Sveriges och EU:s läkemedelsmyndigheter har ett viktigt bidrag i arbetet mot antimikrobiell resistens på olika sätt, bland annat genom att vägleda och stödja utvecklingen av nya läkemedel och behandlingsmetoder mot bakteriella infektioner, säger Björn Eriksson i pressmeddelandet.

Läs mer>>

EU-länder kräver drastiska åtgärder för att minska bristen på läkemedel

Toppmöte i Malmö för att hitta lösningar på läkemedelsbristen

Mest läst