Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Domstol avslår krav på att Apoteket ska betala miljonböter

Apoteket AB slipper betala två miljoner kronor i vite på grund av brister i handeln med läkemedel vid Distansapoteket Stockholm, visar ny dom.

Läkemedelsverket krävde 2021 att Apoteket AB:s nätapotek Distansapoteket Stockholm skulle åtgärda brister i slutkontrollen av läkemedelsexpedieringen, något som Svensk Farmaci tidigare har skrivit om.

Bristerna gällde den kontroll som ska genomföras av en farmaceut i slutskedet av expedieringen för att säkerställa att de läkemedel som lämnas ut motsvarar de som har förordnats och upptäcka felaktigheter. Kontrollen ska dokumenteras och bekräftas av farmceutens signatur. Någon sådan hade inte gjorts.

Vid Läkemedelsverkets uppföljande kontroll konstaterades att bristerna inte hade åtgärdats och myndigheten tog då ärendet till förvaltningsrätten där de yrkade på att Apoteket AB skulle betala två miljoner kronor i vite.

Förvaltningsrätten i Uppsalas dom har nu kommit, vilket Läkemedelsmarknaden var först med att uppmärksamma. Rätten avslår ansökan om vite eftersom det saknas underlag för att döma ut vite enligt Läkemedelsverkets ansökan. Initialt innehöll inte läkemedelsverkets ansökan några delgivningsuppgifter, vilket förvaltningsrätten då bad myndigheten om. Läkemedelsverket har då inkommit med bekräftelser per e-post från läkemedelsansvarig vid Distansapoteket Stockholm samt från annan person om att beslutet tagits emot.

Men det saknas uppgift om att föreläggandet, som är ställt till Apoteket AB, har delgetts behörig firmatecknare vid Apoteket AB.

“I avsaknad av sådant underlag är de formella förutsättningarna för att döma ut vite inte uppfyllda. Ansökan ska således avslås”, skriver förvaltningsrätten i domen.

Mest läst