Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter som kompletterar utländsk examen får bra jobb

Farmaceuter är den yrkesgrupp det går bäst för efter komplettering och ett år efter avslutad utbildning har 93 procent relevanta jobb, visar ny rapport.

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, visar i rapporten “Etablering på arbetsmarknaden för personer som kompletterat utländsk examen” att det genomgående går bra för de som kompletterar sin utbildning i Sverige.

— Vi kan se att det har gått bra för personer som går de här utbildningarna. Majoriteten av de som etablerar sig på arbetsmarknaden efter att ha gått en kompletterande utbildning får ett relevant jobb, säger Niklas Odelberg, utredare på UKÄ i ett pressmeddelande.

Det handlar om en satsning på kompletterande utbildningar som infördes av regeringen redan 2007. Över tid har satsningen utökats med fler utbildningar och idag kan personer med en utländsk examen inom följande yrken komplettera den i Sverige: lärare, jurister, läkare, sjuksköterskor, tandläkare, barnmorskor, fysioterapeuter, veterinärer, ekonomer, psykologer, biomedicinska analytiker, socionomer, ingenjörer arkitekter – och farmaceuter.

— Tre år efter avslutad utbildning har personer som kompletterat sin utbildning en lika hög etableringsgrad som personer som gått utbildningen i Sverige, säger Niklas Odelberg.

Att vara etablerad på arbetsmarknaden innebär här bland annat att man det aktuella året har en tillräcklig inkomst och inte har varit arbetslös eller deltagit i arbetsmarknadsåtgärder.

Vissa skillnader finns i hur det går på arbetsmarknaden för de som fullföljt kompletteringen beroende på utbildning. Bäst går det för tandläkare som har högst etableringsgrad efter ett år, 87 procent, men farmaceuter ligger inte långt efter med 79 procent.

Rapportförfattarna Niklas Odelberg och Anders Viberg har också undersökt gruppen som etablerat sig på arbetsmarknaden för att se om de jobbar inom något som utbildningen är tänkt att leda till, ett år efter avslutad utbildning.

— De allra flesta av de som hade etablerat sig på arbetsmarknaden har relevanta jobb. Matchningen är särskilt hög för farmaceuter och sjuksköterskor, där 93 respektive 92 procent jobbar inom samma fält som sin utbildning, säger Niklas Odelberg.

Förutom att satsningen på kompletterande utbildning ger utdelning för individerna som går utbildningarna, har den också visat sig vara positiv för kompetensförsörjningen.

— När det gäller tandläkare och farmaceuter, som det ju råder brist på i Sverige, blir den här gruppen ett betydande tillskott till de här yrkena. Tandläkare som gått en kompletterande utbildning utgör hela 14 procent av antalet tandläkare i Sverige som examineras under de två läsår vi tittat på, och farmaceuterna 11 procent, säger Niklas Odelberg.

Fakta: Etablering på arbetsmarknaden för personer som kompletterat utländsk examen

Totalt har 1 366 personer som var registrerade på sin sista termin läsåren 2017/18 samt 2018/19 följts upp. En majoritet av personerna som kompletterat sin utbildning i Sverige är från Asien, 58 procent. En fjärdedel är från Europa.

1 010 personer i gruppen fullföljde hela utbildningen. Av dessa har 884 kunnat följas upp, övriga föll bort till exempel på grund av studier eller flytt från landet.

Totalt hade 640 personer etablerat sig på arbetsmarknaden ett år efter sista registrerade termin.

Källa: Universitetskanslerämbetet, UKÄ

Mer om Ny i yrket

Mest läst