Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vilka är era bästa tips inför lönesamtalet?

Hur ska jag förbereda mig inför det stundande lönesamtalet med chefen undrar en medlem. Sveriges Farmaceuters medlemsrådgivning ger nyttiga tips på vägen.

Jag ska ha lönesamtal om ett par veckor. Jag känner mig lite trevande i förberedelserna, kan ni ge mig några tips på vägen, var ska jag börja?

Svar: Ett bra lönesamtal ska handla om dig, din prestation och ditt bidrag till verksamheten. Efter samtalet ska din chef ha en tydligare bild av vad du gör på jobbet och hur du bidrar till verksamhetens resultat. Ni ska ha kommit överens om din nya lön och du ska ha fått veta vad du kan göra för att påverka din löneutveckling framgent.

Börja dina förberedelser med att ta reda på vad som styr din lön. Det brukar finnas beskrivet i verksamhetens lönepolicy och lönekriterier. Vilka beteenden eller förhållningssätt anser verksamheten är av värde? Gå också igenom vilka mål du och chefen satt för året och hur ni har justerat dem på vägen. Det kan handla om till exempel prestations- eller lärandemål. Har ni inte satt några mål, utgå från målen som finns för verksamheten som helhet.

Inför samtalet väljer du ut exempel ur din vardag som ger en bild av hur du bidrar till verksamheten och lever upp till målen, utgå från målen och/eller lönekriterierna. Beskriv vad du har bidragit med för att göra verksamheten bättre för era patienter, kunder eller uppdragsgivare. Gärna i form av situationer som på ett talande sätt visar hur du löser problem eller stöttar kollegor och där- igenom skapar mervärde.

Att beskriva förflyttningar är effektivt, problemet var X, mitt bidrag Y och effekten Z. Beskriv också vilka förut- sättningar du haft och vad som legat utanför din påverkan.

Se till att få svar på följande frågor från din chef:

  • Vad grundar din chef sin bedömning på?
  • Hur bedöms din insats, exempelvis på en skala 1–5?
  • Vad skulle krävas för att förflytta dig ett steg på skalan?
  • Vad kan du göra för att påverka din framtida löneutveckling?

Mest läst