Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ökade löneklyftor riskerar att dränera apoteken på personal

Löneklyftorna mellan olika branscher ökar och alltfler söker sig från apoteken, något som skapar problem som apoteksföretagen nu måste börja hantera, menar Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen.

Tidigare var apotekspersonal lojala och trogna sina apotek. Men det har förändrats på senare tid, menar Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

Tidigare var apotekspersonal lojala och trogna sina apotek. Men det har förändrats på senare tid, menar Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion.

Lönestatistiken visar tydligt att det är de som byter jobb, både inom samma bransch och till andra branscher, som har haft den allra bästa löne­utvecklingen. Enligt data från löneundersökningen var den totala löneökningen bland de som inte bytt jobb fyra procent medan bland de som bytt jobb var den nästan nio procent.

Det budskapet har gått fram, särskilt till den yngre generationen, menar Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen.

– Det man ser nu är att nyanställda farmaceuter jobbar fyra, fem år och sedan försvinner de och ersätts av nyutexaminerade, säger hon.

Tidigare var apotekspersonal lojala och trogna sina apotek. Men det har förändrats på senare tid, menar hon. Och där är lönestrukturen och karriär­möjligheterna viktiga komponenter. Men det finns också andra faktorer, menar hon.

– När man bildar familj är det väldigt svårt att förena familje­livet med arbetslivet idag. Jobbar man på ett 7 till 22-apotek är det en situation som är närmast övermäktig, säger hon.

Detta innebär en ny situation där personalen söker sig bort från apoteken till andra arbetsgivare som läkemedelsindustri och regioner. Något som nu har blivit ett bekymmer för apoteken.

– Det är en betydligt högre rörlighet idag och det blir problematiskt på apoteken. Det räcker att en person byts ut så händer det något i ett arbetsteam innan det sätter sig. Håller det på så hela tiden så sätter sig inte arbetslaget på samma vis, säger Karin Gummesson.

Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen.

Hon menar inte att hon vill tillbaks till gamla tiders, kanske överdrivna, lojalitet, men dagens stora rörlighet påverkar kontinuiteten på apoteken.

– Visst ska vi ha en dynamik och utveckling på apoteken. Men man vill ju inte ha så stora förändringar att man ska behöva fundera om det påverkar patientsäkerheten. Jobbet på apotek är väldigt regelstyrt och vi behöver ha en hög grad av rutiner. Jag skulle säga att patientsäkerheten är påverkad redan nu, säger hon.

Hon ger ett exempel på vad hon menar.

– Får man ett knivigt ärende och har jobbat några år så vet man i regel hur man ska lösa det. Är man ny så har man behov av att fråga en kollega och i bästa fall finns det någon att fråga, i värsta fall finns det ingen och då får man börja leta i de skriftliga rutinerna efter hur man ska göra, säger hon.

Något som både påverkar effektiviteten och säkerheten på apoteket, menar hon.

– Apoteksföretagen borde börja se om sitt hus och fråga sig om de verkligen vill tappa kompetens som vi gör just nu. De behöver se att de måste matcha den existerande lönestrukturen på ett bättre sätt, säger Karin Gummesson.

Hon menar att apoteksföretagen nu måste börja se allvaret i situationen och skapa fler befordringsnivåer på apotek som inte bara är LMA eller apotekschef.

– Något jag tycker att man borde titta på är att införa junior- och senior-roller. Och då är det inte lojaliteten i sig som premieras utan kompetensen som man införskaffar via sin erfarenhet. Det är en väldig skillnad om man har jobbat fem år eller ett år, säger hon.

– Sedan bör man belöna de som tar ett extra ansvar för lagerhållning och har ett lager som stämmer eller de som tar ansvar för skyltning och marknadsför varorna i butiken. Man bör värdera och värdesätta de roller som faktiskt redan finns, fortsätter hon.

Men hon är rädd för att det kommer att ta tid innan apoteken får en vettig lönestruktur. Något som kommer att göra situationen sämre innan den kan bli bättre.

– Jag tror att vi kommer att se en ännu större förflyttning av personal från apotek till industri och regioner och det kanske kommer att påverka lönerna på sikt, men det kommer definitivt försämra arbetsmiljön på apoteken direkt, säger hon.

Ökade löneklyftor riskerar att dränera apoteken på personal

Apoteksföretagen måste börja se allvaret i situationen, menar Karin Gummesson.

Läs mer >> Farmaceutbristen bakom stark löneutveckling

Mest läst