Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuternas vän Barbro Westerholm har avlidit

Barbro Westerholms engagemang var påtagligt långt utanför riksdagsarbetet och hon var bland annat hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten på Uppsala universitet och hedersledamot av Apotekarsocieteten.

Barbro Westerholm har gått bort efter en tids sjukdom och hyllas nu för sina gärningar.

— Vi är många som känner stor saknad, samtidigt som vi minns Barbro med värme och stolthet. Barbros heroiska kamp för människors frihet och lika värde lämnar bestående avtryck i Liberalerna och det svenska samhället. Det har sagts om Barbro att sällan har så många så mycket att tacka en människa för — jag kan bara instämma, säger Johan Pehrson, Liberalernas partiledare i ett pressmeddelande.


Barbro Westerholm föddes 16 juni, 1933, i Stockholm. Hon tog läkarexamen vid Karolinska institutet 1959 och disputerade 1964.

När undertecknad träffade Barbro Westerholm i hennes hem i Stockholm hösten 2022 för en längre intervju sa hon att hon hade mycket att vara stolt över men skulle hon själv nämna en särskild sak är det då hon som nybliven generaldirektör på Socialstyrelsen 1979 undertecknade beslutet att homosexualitet inte längre skulle klassas som pyskisk sjukdom. Detta efter att bland annat ha mött ockupanter i trappan utanför som samlats i protest mot sjukdomsbegreppet.

— Jag fattade inte då riktigt hur viktigt det var. För mig var det så naturligt att kärlek mellan två människor av samma kön inte var sjukdom, sa Barbro Westerholm.

— Där på trappan upptäckte jag att om man sitter som generaldirektör då har man möjlighet att förändra. Om jag då inte är beroende av att vara generaldirektör, för jag kunde bli klinisk farmakolog och hålla på med andra saker, då behöver jag inte vara rädd för att få ministerns stick i ryggen heller. Utan man gör det man tycker det är rätt.


1988 valdes Barbro Westerholm in i riksdagen och blev en tydlig förespråkare för hbtqi-personers rättigheter, till exempel genom att arbeta för införandet av en partnerskapslag,vilket blev verklighet 1995. År 1998 lämnade hon riksdagen och blev ordförande för Sveriges pensionärsförbund. Hennes engagemang för att bekämpa åldersdiskriminering bar hon med sig när hon på nytt blev riksdagsledamot 2006. 2021 gav hon ut boken ”Om att aldrig ge upp” tillsammans med Ingrid Kinne Lindgren. Under hösten 2022 arbetade de tillsammans med en ny bok om just åldersdiskriminering.

Sammanlagt tjänstgjorde Barbro Westerholm i riksdagen i 27 år.

Barbro Westerholms samhällsengagemang var påtagligt långt utanför riksdagsarbetet. 2004 tilldelades hon Hedeniuspriset av föreningen Humanisterna. Barbro Westerholm har suttit i styrelsen för RFSU och blev 2007 hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten på Uppsala universitet, år 2016 blev hon hedersdoktor vid Malmö högskola samt har även utnämnts hedersledamot av Svenska Läkaresällskapet respektive Apotekarsocieteten.

Barbro Westerholm arbetade för en stark läkemedelsindustri i Sverige, förespråkade kommunapotekare som ansvarar för att läkemedel används optimalt i hemsjukvården och på vård- och omsorgsboendena och ville underlätta för nyanlända farmaceuter att få legitimation och kvalificerade jobb.

— De måste utan dröjsmål få praktisera på apotek, få språkundervisning och undervisning om våra lagar, riktlinjer och andra regelverk. Socialstyrelsen måste för farmaceuter och övriga vårdyrken ha resurser för att på kortast möjliga utredningstid ta beslut om legitimation, sa Barbro Westerholm till Svensk Farmaci.

Barbro Westerholm var även engagerad i dödshjälpsfrågan och har tidigare suttit med i två utredningar som SMER, Statens medicinsk-etiska nämnd, har gjort och satt med i styrelsen för RTVD, Rätten till en värdig död.

En tredje fråga hon engagerade sig i var om jämlik vård för människor med sällsynta diagnoser.

— Vi har råd med läkemedel till människor med folksjukdomar men inte till människor med sällsynta sjukdomar. Det tycker jag strider mot principen om människors lika värde. Det har jag drivit fram till att det blev ett tillkännagivande i våras i riksdagen att regeringen skulle hitta en finansieringsform, sa Barbro Westerholm i intervjun i höstas.

Barbro Westerholm lämnar efter sig sin make Peter, fyra barn samt barnbarn och barnbarnsbarn.

Läs mer>> L tror på kommunapotekare

Läs mer >> ”Kostnadsberäkna rådgivning på apotek”

Andra läser