Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

L tror på kommunapotekare

VAL 2018: Liberalerna vill se kommunapotekare som ansvarar för att läkemedel används optimalt i hemsjukvården och på vård- och omsorgsboendena. Barbro Westerholm, välkänd riksdagsveteran och tidigare generaldirektör på Socialstyrelsen, som åter kandiderar till riksdagen, har besvarat Svensk Farmacis enkät för Liberalernas räkning.

Samhällets kostnader för läkemedel har ökat kraftigt de senaste åren, och de medicinska behandlingsmöjligheterna likaså. Hur ser ni på denna utveckling?

– Det är positivt med nya medicinska behandlingsmöjligheter inte minst för sällsynta diagnoser, cancer och andra allvarliga sjukdomar. Det är givet att det kostar att ta fram nya läkemedel men prissättningen måste vara transparent. Sedan måste vi få bukt med olämplig läkemedelsbehandling, inte minst för årsrika personer. Här finns stora belopp att spara på själva läkemedlen samt kostnaderna för de vårdinsatser som krävs för att komma behandla läkemedelskomplikationerna. Får vi det kan vi hålla kostnadsökningen i schack.

Vad, om något, vill ni förändra på dagens apoteksmarknad?

– Apoteken måste bli och vara en del av primärvården och sjukhusvården och samverka med dem i syfte att förbättra läkemedelsanvändningen.

Hur ser ni på farmaceuternas (apotekare och receptarier) roll i samhället? Bör den utvecklas och isåfall hur?

– Apotekare och receptarier bör ingå i teamet kring patienterna. Det är särskilt viktigt för kroniskt sjuka personer och årsrika människor. Vi vill se kommunapotekare som ansvarar för att läkemedlen används optimalt i hemsjukvården och på vård- och omsorgsboendena och som här samverkar med ansvarig läkare och sjuksköterska.

Hur vill ni verka för att Sverige har en fortsatt stark läkemedelsindustri?

– Vi vill stimulera genomförandet av fler kliniska prövningar i svensk hälso- och sjukvård. Läkare och andra som deltar i studierna ska få utbildning och tid för dem. De måste också våga delta och inte avstå på grund av risk för att de patienter som fungerar bra på läkemedlet i fråga av kostnadsskäl inte får fortsätta med det efter godkännande. NT-rådet får inte av kostnadsskäl lägga hinder för utveckling av nya läkemedel. Här kan staten behöva gå in och kompensera.

Många nyanlända farmaceuter har svårt att få legitimation och kvalificerade jobb. Vill ni underlätta för dem att nå den svenska arbetsmarknaden, och isåfall hur?

– De måste utan dröjsmål få praktisera på apotek, få språkundervisning och undervisning om våra lagar, riktlinjer och andra regelverk. Socialstyrelsen måste för farmaceuter och övriga vårdyrken ha resurser för att på kortast möjliga utredningstid ta beslut om legitimation, säger Barbro Westerholm.

Mest läst