Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt fler ringer om tonårs­tjejer som överdoserar paracetamol

Allt fler ringer till Giftinformationscentralen gällande självdestruktiva handlingar hos tjejer i övre tonåren. Vanligast är att det rör medveten överdosering av paracetamol. Det visar Giftinformationscentralens årsrapport för 2022.

— Vi ser med oro på att antalet avsiktliga självdestruktiva handlingar bara tycks öka, säger Luisa Becedas, verksamhetschef på Giftinformationscentralen, i ett pressmeddelande.

Giftinformationscentralens telefonjour tog emot över 100 000 telefonsamtal under 2022, nästan 300 per dygn. Majoriteten av samtalen rörde akut förgiftning och förgiftningstillbud hos människor orsakade av bland annat läkemedel. Statistiken visar också att antalet samtal om missbruk och självdestruktiva handlingar har ökat jämfört med tidigare år. Precis som 2021 så sticker ökningen av antalet samtal som är kopplade till självdestruktiva handlingar rörande tjejer i övre tonåren ut. Den vanligast förekommande läkemedelsförgiftningen vid självdestruktiva handlingar bland unga beror på överdosering av paracetamol.

Luisa Becedas.

Luisa Becedas, verksamhetschef för Giftinformationscentralen.

— Vi kan konstatera att paracetamol är något som väldigt många har hemma i medicinskåpet, och när det används på rätt sätt är det ett läkemedel som är både bra och säkert. Men även receptfria mediciner kan ge förgiftning och här är det viktigt att tänka på att förvara all medicin svåråtkomligt, gärna inlåst i ett skåp. Sen finns det också större förpackningar av paracetamol och dessa bör vården vara mycket restriktiv med att förskriva, säger Luisa Becedas vidare i pressmeddelandet.

Tendensen att medveten överdosering av läkemedel ökar märks både bland unga och vuxna, och tydligast bland kvinnor.

— Här krävs en djupare analys för att se om samtalen till Giftinformationscentralen avspeglar en reell ökning av missbruk och självdestruktiva handlingar i samhället. Om så är fallet behöver man utreda vilka åtgärder som behövs för att stoppa denna utveckling, säger Luisa Becedas.

Läs mer >> Giftinformationscentralens årsrapport 2022

Läs mer >> Kraftig ökning av samtal om förgiftning av unga flickor

Mest läst