Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kraftig ökning av samtal om förgiftning av unga flickor

Samtal om unga flickors överdosering av läkemedel i självdestruktivt syfte har ökat kraftigt. Det visar Giftinformationscentralens årsrapport för 2021 som blev offentlig på tisdagen.

– Vi ser en stor ökning av samtal gällande unga tjejer som är mellan 10-14 år, säger Luisa Becedas, verksamhetschef på Giftinformationscentralen.

Samtalen gällande unga flickor ökade med hela 62 procent under 2021, jämfört med 2020. Samtidigt syns ingen motsvarande ökning bland killar i samma åldersgrupp. Där ligger antalet samtal på ungefär samma nivå som tidigare år.

– Jag kan inte spekulera om vad det beror på, men vi noterar ökningen, säger Luisa Becedas.

Läkemedel är det vanligaste förgiftningsmedlet det kommer samtal om för ungdomar mellan 10-19 år. Flest frågor om läkemedelsförgiftning rör paracetamol, som vid överdosering bland annat kan orsaka leverskador och många rör unga som använt det i självdestruktivt syfte.

 – Paracetamol är det läkemedel som flest ringer om. Det är ju väldigt tillgänglig för alla. Du kan köpa det billigt och många har det framme hemma, säger Luisa Becedas.

Andra läkemedel som Giftinformationscentralen får många frågor om är bland annat det antidepressiva läkemedlet sertralin och det smärtlindrande och antiinflammatoriska läkemedlet ibuprofen.

Luisa Becedas.


Luisa Becedas, verksamhetschef för Giftinformationscentralen.

Hur ska då den oroande utvecklingen av överdosering hos unga flickor kunna stoppas?

 – Vi jobbar mycket med att förebygga genom information, säger Luisa Becedas.

 – Vi har precis fått de här siffrorna. Nu kommer vi att informera de instanser som jobbar med ungdomar i lägre åldersgrupper, till exempel barnpsykiatri och barnläkare, fortsätter hon.

Giftinformationscentralen har också arbetat för att begränsa antalet läkemedelsförpackningar som kan köpas per gång och för att minska antalet tabletter som finns i varje förpackning, förklarar Luise Becedas.

Läs: Giftinformationscentralens årsrapport

Mest läst