Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Utredning av apotek breddas och förlängs

Sanktionsavgifter och mindre sekretess mellan Läkemedelsverket, TLV och IVO ska förbättra tillsynen av apotek.

Den så kallade Treklöverutredningen, som leds av Anna-Lena Sörenson, lämnade i maj 2022 ett delbetänkande om vårdgivares möjlighet att äga och driva öppenvårdsapotek. Redan i dag finns begränsningar för läkare, läkemedelstillverkare och kommunala vårdföretag som vill äga och driva apotek och sammanfattningsvis föreslogs i utredningen att inga vårdgivare ensamt ska kunna driva ett apotek, det vill säga äga mer än 50 procent.

Om en dryg vecka, den 17 mars, skulle slutbetänkandet ha kommit, men redan i höstas begärde utredningen mer tid. På regeringens senaste sammanträde beslutades i ett tilläggsdirektiv dels att förlänga utredningstiden till 31 december 2023, dels att bredda utredningen och lägga till fler uppdrag.

Utredaren ska nu även analysera och föreslå hur Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som på olika sätt har ansvar för tillsynen av apoteksmarknaden kan få utökade möjligheter att utbyta uppgifter med varandra. I dag råder sekretess så om någon upptäcker överträdelser av regelverk, som de själva inte har ansvar för, kan de inte förmedla informationen till den myndighet som har tillsynsansvaret.

När förslaget väl tas fram ska utredaren även göra en analys utifrån EU:s dataskyddsförordning och regeringsformens bestämmelser om skyddet för den personliga integriteten.

Utredaren ska även analysera och ta ställning till om det finns ett behov för Läkemedelsverket och TLV att kunna ta ut sanktionsavgifter vid tillsyn över apoteksmarknaden något som enligt Riksrevisionen i dag saknas.

Läs mer >> Riksrevisionen kritiserar tillsynen av apotek

Mest läst