Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Självklart ska bra farmaceuter ha bra betalt”

Avtalsrörelsen 2023 har inletts, de apoteksanställdas villkor ska förhandlas och i fokus står farmaceuters hållbarhet.

Sveriges Farmaceuter har nu överlämnat sina avtalsyrkanden till Almega (27/2) och till Svensk Handel (28/2).

I och med överlämnandet inleds avtalsrörelsen för apotekssektorn och kollektivavtalen ska omförhandlas. 

I år sätts fokus på bland annat att social hållbarhet och därför inleds båda yrkandena med frågan: ”Vad krävs för att farmaceuter ska vara hållbara över tid?”

De som kommer att möta arbetsgivarna i förhandlingarna är förbundets förhandlingschef Annika Hage Nederström och ombudsman Johan Thesslin.

Annika Hage Nederström, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

— Vi vill att medlemmarna ska få möjlighet att regelbundet prata med sin chef om vad de gör på jobbet och vilka förutsättningar de behöver för att göra ett bra jobb, säger Annika Hage Nederström och fortsätter.

— Därför ställer Sveriges Farmaceuter krav på en god arbetsmiljö för våra medlemmar, att de får rätt kompetensutveckling och självklart ska bra farmaceuter ha bra betalt.

Yrkandena bygger på den verklighet som förbundets medlemmar möter och står inför och de har fastställts av förbundsstyrelsen.

De kan de delas upp i följande kategorier:

  • God arbetsmiljö. För att farmaceuter ska hålla och vilja verka över tid är det viktigt att villkoren i arbetslivet ska vara goda och ge en rimlig fördelning mellan arbete och vila för att främja en god hälsa. Därför krävs ett ökat fokus på att förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa.
  • Rätt kompetensutveckling. Utvecklingen inom farmaciområdet går allt snabbare, de lagstadgade kraven ökar. Det ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling för farmaceuter. Förutsättningar för kontinuerligt lärande krävs för att upprätthålla patientsäkerheten på apotek.
  • Bra farmaceuter ska ha bra betalt. Farmaceuter som gör ett bra jobb vill att det ska synas i lönekuvertet. Löneprocessen behöver vara en integrerad del av vardagen och den ständigt pågående dialogen mellan chef och medarbetare kring förväntningar, mål och prestationer behöver i förlängningen kopplas till lönesättningen. Avtalen ska bidra till att både verksamhet och medarbetare utvecklas.
  • Ytterligare avsättningar till flexpension. Förstärkningar i tjänstepensionssystemet är nödvändiga för att ge fortsatt ökade förutsättningar för ett längre arbetsliv.

Mer information om avtalsrörelsen och de olika avtalsområdena kan du hitta här på Sveriges Farmaceuters hemsida.

Mer om Avtalsrörelsen 2023

Mest läst