Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

S: Uppenbara risker med avgifter för sen restanmälan

Socialdemokraterna anser sanktionsavgifterna kan påverka i vilken utsträckning företagen väljer att tillhandahålla varor.

Som Svensk Farmaci tidigare berättat har regeringen lämnat in sin proposition ”Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap”. I den föreslås bland annat att sanktionsavgifter införs i läkemedelslagen för det företag som inte minst två månader i förväg meddelar Läkemedelsverket om försäljningen av ett läkemedel upphör tillfälligt eller permanent på den svenska marknaden.

Avgiften ska enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) vara ”rimlig och proportionerlig” på den överträdelse som har skett och ska som lägst ligga på 25 000 kronor, som högst på 100 miljoner kronor.

Socialdemokraterna stödjer förslaget, och det var den socialdemokratiska regeringen som förberedde lagändringen. Men samtidigt innebär förslaget risker och eventuella förändringar på marknaden måste följas upp, skriver partiet i en följdmotion.

”Läkemedel säljs på en marknad med starka ekonomiska aktörer och intressen. Ett sanktionssystem byggt kring sank­tioner vid bristande information avseende enskilda artiklar kan påverka företagens agerande och därvid också i vilken utsträckning de väljer att tillhandahålla vissa av dessa artiklar” skriver Fredrik Lundh Sammeli (S) och sex andra socialdemokratiska riksdagsledamöter i följdmotionen.

”Det är en uppenbar risk att vissa företag försöker skydda sig från risken att drabbas av sanktioner genom att helt enkelt erbjuda ett mindre sortiment avseende t.ex. förpackningsstorlek, beredningsform och styrka”, fortsätter de.

Hur olika företag bedömer denna risk och i vilken grad de därmed kan komma att finna denna typ av agerande lönsamt är svårt att på förhand uttala, anser riksdagsledamöterna, och föreslår att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att följa eventuella förändringar på marknaden till följd den nya sanktionsavgiften.

Läs mer: Sanktionsavgifter för företag kan införas redan i sommar

Läs mer: Toppmöte i Malmö för att hitta lösningar på läkemedelsbristen

Läs mer: Många länder har avgifter – men svårt att veta hur stor nytta de gör

Mest läst