Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Malmö universitet återupptar receptarie­utbildningen

Antagningen i Malmö stoppades bara ett år efter det att utbildningen startats. Nu öppnar den igen.

Under hösten 2016 startade Malmö Universitet sin första receptarieutbildning. Beslutet välkomnades av apoteksbranschen och av Sveriges Farmaceuter, bland annat beroende på den stora bristen på farmaceuter i södra Sverige. Intresset att söka utbildningen var stort, 2,6 personer per studieplats sökte till programmet.

Men 2017 beslutade rektorn att stoppa antagningen till utbildningen på grund av så kallad överproduktion av studenter, det vill säga att fler studenter utbildas än vad högskolan får betalt för.

De studenter som togs in till receptarieutbildning 2016 fortsatte sina studier, men efter det togs inga nya studenter in och programmet blev vilande.

Fram tills nu.

I höst återupptar Malmö Universitet receptarieutbildningen, och från och med 15 mars kan studenter åter igen söka till programmet.

— Vi ser fram emot återstarten med glädje och tillförsikt, säger Zoltan Blum, programansvarig vid Malmö universitet.

Hur kommer det sig att ni återupptar receptarieutbildningen?

— Det är en kombination av efterfrågan från studenter, en uttalad önskan från institutionens lärare, och att fakulteten numera kan bereda plats för programmet inom sitt utbildningsutbud, säger Zoltan Blum.

Hur många platser som kommer att kunna erbjudas är ännu inte helt klart, men uppskattningsvis rör det sig om ungefär 50-60 stycken.

2016 fick antagningen stängas på grund av överproduktion, men Zoltan Blum ser inte någon risk med att en liknande situation ska uppstå den här gången.

— Enligt de senaste prognoserna kommer fakultetens ”produktion” att hålla sig inom ramarna och risken för överproduktion bedöms som ytterst låg, säger han.

Sveriges Farmaceuters förbundsordförande Agnieszka Madej

Bristen på farmaceuter är stor i hela landet, och Sveriges Farmaceuters förbundsordförande Agnieszka Madej ser beskedet om att utbildningen återupptas som mycket positivt.

— Receptarier har en samhällsbärande funktion med betydelse för liv, hälsa och samhällets funktionalitet. Det är helt rätt att öppna fler utbildningsplatser, säger Agnieszka Madej.

Utbildningen i Malmö blir Sveriges femte receptarieutbildning. Redan i dag finns den i Uppsala, Göteborg, Kalmar och Umeå. Agnieszka Madej anser att framtiden för receptariestudenterna ser ljus ut och det finns goda möjligheter att få jobb.

— Under de kommande tre åren råder det fortsatt receptariebrist i hela landet och många förväntas gå i pension. Dessutom öppnar nya möjligheter upp sig inte minst eftersom hälso- och sjukvården börjat anställa fler receptarier, säger hon.

Läs mer >> Högskolan stoppar antagning till receptarieprogram

Läs mer >> Dyster prognos för Malmös receptarieutbildning

Mest läst