Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dyster prognos för Malmös receptarieutbildning

Det mesta tyder på att receptarieutbildningen i Malmö läggs ned - men ännu är hoppet inte ute. Det säger apoteksföreningens vd Johan Wallér efter att ha diskuterat frågan med Malmö högskolas rektor.

Som vi skrev i augusti ställde Malmö högskola in antagningen till sitt receptarieprogram i höst, bara ett år efter att utbildningen startats. Detta trots att utbildningen första året hade ett högt söktryck och att receptarie är ett bristyrke i samhället, i synnerhet i södra Sverige.

Bakgrunden som angavs var överproduktion av studenter, det vill säga att fler studenter utbildas än vad högskolan får betalt för.

Beslutet avsåg bara årets antagning, vad som händer långsiktigt med programmet är oklart.

Häromdagen träffade apoteksföreningens vd Johan Wallér Malmö Högskolas rektor Kerstin Tham för att diskutera receptarieutbildningens framtid.

– Jag beskrev bland annat det stora behovet och intresset för utbildningen och förklarade att det faktiskt handlar om en viktig, rentav samhällsbärande utbildning. Det var också relativt många som bor i regionen som sökte utbildningen första året, en högre andel än för andra utbildningar, vilket gör utbildningen viktig regionalt. Det finns en särskild bristsituation när det gäller receptarier i Skåne, säger Johan Wallér.

Fick du klarhet i vad som händer med utbildningen?

– Vi vet ännu inte vad som händer långsiktigt, ett beslut väntas först i april 2018. Min bedömning är dock att det troligen blir en nedläggning. Därmed inte sagt att vi ger upp, men det ser inte så ljust ut. Frågan är ytterst inte bara i Malmö Högskolas händer, det handlar också om vad man från politiskt håll är villiga att skjuta till ekonomiskt.

Hur jobbar ni för att få till fler utbildningsplatser i landet?

– Vi fortsätter att jobba med Malmöspåret, men också gentemot regeringen och vi för dessutom dialog med andra lärosäten, säger Johan Wallér.

Mest läst