Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hur ska jag tänka kring kompetensplan?

Chefen nekar mig att gå en kurs, men vill göra en kompetensutvecklingsplan. Hur ska jag tänka? Det undrar en medlem som vänt sig till Sveriges Farmaceuters medlemsrådgivning.

Jag har varit några år på min arbetsplats och tycker att jag har stagnerat i min utveckling. Chefen vill inte satsa på mig och låta mig gå en kurs jag är intresserad av. Nu ska vi ha utvecklingssamtal och min chef vill göra en plan för min kompetensutveckling. Hur ska jag tänka? Så här svarar Sveriges Farmaceuters medlemsrådgivning:

Svar: Tanken med kompetensutveckling inom ramen för anställningen är att den ska gynna din och verksamhetens långsiktiga utveckling. Begreppet kompetens kan beskrivas som förmågan att omsätta kunskaper, färdigheter och motivation i beteenden som är nödvändiga för att nå ett önskvärt resultat. Ofta krävs både teori och praktik för att utveckla kompetens. Förmågan att använda teoretisk kunskap ökar om du får möjlighet att praktisera det du fått till dig. Långsiktiga mål för din kompetensutveckling kan exempelvis vara att skaffa nödvändiga redskap för att projektleda en läkemedelsstudie eller att utveckla hur verksamheten följer upp kvalitetsbrister genom förbättrad dialog mellan olika aktörer i vårdkedjan eller hur ni hanterar introduktion av nya kollegor. Kortsiktiga mål kan handla om att du får tid att gå igenom något med en kollega eller att får stöd i hur du hanterar recept där läkaren skrivit fel dosering.

Din kompetensutvecklingsplan ska utgå från verksamhetens behov, nu och i framtiden. Vilka utmaningar ser ni, vilka problem kämpar ni med och hur kan du bidra till att lösa dem? Beskriv för din chef hur du genom att få tillgång till nya kunskaper på ett bättre sätt kan bidra till verksamhetens resultat. Glöm inte bort att följa upp det ni planerat, gärna oftare än en gång om året.

Andra läser