Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vad ska jag tänka på när jag söker jobb?

Vad ska jag tänka på när jag söker nytt jobb? Det är en vanlig fråga till Sveriges Farmaceuters medlemsservice. Så här svarar de.

Vad ska jag tänka på när jag söker nytt jobb?

Svar: Innan du börjar söka nytt jobb är det bra att ha ett välskrivet CV, anpassat till den tjänst du söker. Till din hjälp har du som medlem förbun­dets CV­ granskning. Blir du kallad på anställ­ningsintervju ska du vara väl förberedd. Du behöver vara påläst om tjänsten, arbets­givaren och branschen. Det är också viktigt att ha en strategisk plan för hur du ska presentera dig själv. Oavsett frågorna som ställs, ska du ha en övergripande plan på hur du vill framstå.

Får du ett erbjudande om tjänsten, rekommenderar vi att villkoren för din anställning reg­leras i ett skriftligt avtal med underskrift från både dig och arbetsgivaren innan du påbör­jar anställningen. Förhandla om allt som är viktigt för dig och säkerställ att det ni är överens om finns med i avtalet. På vår hemsida finns en checklista där du kan se vad som bör finnas med i anställningsavtalet.

Mest läst