Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så tycker farmaceuterna som vill in i riksdagen

Vilken yrkesfråga är viktigast för farmaceuter kommande mandatperiod. Så tycker farmaceuterna som står på riksdagspartiernas valsedlar.

Lina Nordquist, apotekare, universitetslärare och docent i fysiologi. Riksdagsledamot för Liberalerna sedan 2018 som hoppas bli omvald i september.

– Det finns många förändringar som kan genomföras som är viktiga för farmaceuter. Till exempel att skapa ett farmaceutsortiment på apotek eller se hur vi kan ge mer läkemedelsrådgivning på distans. Det finns många kunniga farmaceuter idag, men inte alltid på de platser där det är ont om legitimerad kompetens. Det vore därför bra om vi kunde ge trygg rådgivning och expediering digitalt och på så sätt hjälpa människor över hela landet. Mer rådgivning kan också ske över disk, till exempel genom att hjälpa människor använda inhalatonsläkemedel på rätt sätt samt få dem att förstå hur viktigt det är att inte slarva med tabletter som ska tas varje dag under flera år. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har genomfört försök med farmaceutiska tjänster som inhalationsrådgivning, så det är på gång, men går väldigt långsamt. Jag tror det finns många områden där en farmaceut kan fylla en viktig uppgift och skapa en tryggare sjukvård och vardag för människor.

Lina Nordquist Liberalerna

Det finns många förändringar som kan genomföras som är viktiga för farmacueter

Lina Nordquist, L.

Hur ska du verka för det här om du blir invald i riksdagen?

– Rent formellt så driver jag de här frågorna genom att skriva motioner i riksdagen om farmaceutsortiment, om farmaceutens roll i vårdkedjan, om rådgivning och expediering på distans. Men egentligen ligger en stor del av arbetet i att påverka andra partier, samtala och se var vi kan mötas. Ett förslag blir bara verklighet om fler än hälften av riksdagsledamöterna röstar för det.

Anna-Karin Klomp, KD.

Hur man utvecklar farmaceutiska tjänster.

Anna-Karin Klomp, KD.

Anna-Karin Klomp, apotekare och vårdpolitiskt ansvarig på Astma- och allergiförbundet samt regionfullmäktigeledamot i Uppsala. En av tre riksdagskandidater för Kristdemokraterna.

– Hur man utvecklar farmaceutiska tjänster. Hur farmaceuter kan bidra i vården och för bättre läkemedelsanvändning. Jag jobbar ju på Astma- och allergiförbundet. Där arbetar vi för att man ska få mer stöd i hur man använder till exempel sin inhalator på apoteket. Att utveckla mer tjänster kring det.

Hur ska du verka för det här om du blir invald i riksdagen?

– Riksdagen styr myndigheter som till exempel Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som nu håller på med försök kring farmaceutiska tjänster. Men det gäller också att se till att det blir en del av verksamheten och att apoteken får ersättning för tjänsterna.

Jon Haraldsson S.

Ser man på det stora hela så är det väl bemanning och arbetsmiljö i vården.

Jon Haraldsson, S

Jon Haraldsson, apotekare på läkemedelsföretag och kommunstyrelseledamot i Lerum. Riksdagskandidat för Socialdemokraterna

– Ser man på det stora hela så är det väl bemanning och arbetsmiljö i vården. Farmaceuter jobbar ofta i vården nu för tiden.

Hur ska du verka för det här frågorna om du blir invald i riksdagen?

– Min förhoppning är egentligen att bli invald som regionfullmäktigeledamot i Västra Götalandsregionen och jobba med de här frågorna, vara med och skapa en miljö där folk vill jobba kvar i vården. Så verkar det inte vara idag.

Heidi Sjungargård, MP

Bristen på farmaceuter är en stor fråga.

Heidi Sjungargård, MP.

Heidi Sjungargård, receptarie på apotek. Riksdagskandidat för Miljöpartiet

– Att jobba för att läkemedel ska få ett slags Krav-stämpel så att man kan kontrollera hur de blivit tillverkade i avseende av utsläpp och liknande. Bristen på farmaceuter är också en stor fråga. Vi har haft apotek där jag bor som fått stänga några veckor under sommaren för att det är brist på personal.

Hur ska du verka för de här frågorna om du blir invald i riksdagen?

– Se över systemen, hur vi ska få fler att jobba med det här yrket och fördela de resurser som redan finns.

Sex farmaceuter står på riksdagspartiernas valsedlar

Sex apotekare, receptarier och apotekstekniker står på riksdagspartiernas valsedlar inför valet i september.

Apotekaren och forskaren Lina Nordquist i Uppsala har bäst chanser att röstas in. Hon är Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson och har en riksdagsplats sedan valet 2018. Hon toppar Liberalernas riksdagslista i Uppsala län och är nummer 12 på partiets valsedel för hela riket. För hon ska behålla sin riksdagsplats krävs dock att Liberalerna klarar 4-procentspärren.

Tuffare ser det ut för de riksdagskandidater som placerats längre ned på valsedlarna, som receptarien och Miljöpartisten Heidi Sjungargård i Avesta, nummer 15 på MP:s valsedel i Dalarnas län, och apotekaren och Socialdemokraten Jon Haraldsson i Lerum, nummer 19 på S valsedel i Västra Götalands län Västra, liksom de tre Kristdemokraterna; apotekaren Anna-Karin Klomp i Uppsala, nummer 26 på KD:s valsedel i Uppsala län, apoteksteknikern Rihab Chahaf i Linköping, nummer 34 på KD:s valsedel i Östergötlands län, och apotekaren Tony Rydberg i Vellinge, nummer 48 på KD:s valsedel i Skåne län Södra.

Fotnot. En del valsedlar anger inte riksdagskandidaternas yrkestitel. Det kan finnas fler farmaceuter som kandiderar till riksdagen än de vi nämnt. Vi har utgått från de uppgifter Valmyndigheten har.

Källa: Valmyndigheten.

Läs mer >> Sveriges Apoteksförenings ger priolista till politikerna

Mest läst