Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sveriges Apoteksförening ger priolista till politikerna

Apotekens kompetens är en underutnyttjad samhällsresurs som borde användas bättre. Så skriver Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande som presenterar deras priolista inför valet.
– Det här är våra budskap till nästa regering, säger vd:n Johan Wallér.

Läkemedelsförsörjningen i Sverige är första punkt på branschorganisationens lista. Den fungerar oftast väl, men det händer att läkemedel av olika skäl inte går att få tag på. Sveriges Apoteksförening föreslår därför att farmaceuter ska få rätt att ”re-förskriva” läkemedel, det vill säga expediera vissa läkemedel utan giltigt recept för att undvika avbrott i läkemedelsbehandlingen. De vill också införa ett så kallat ”farmaceutsortiment”, det vill säga att vissa receptbelagda läkemedel ska kunna säljas receptfritt efter rådgivning av en farmaceut. De vill även att apoteken ska få större möjligheter att flytta läkemedel mellan apotek för att undvika bristsituationer.

Nästa punkt på Sveriges Apoteksförenings priolista gäller apotekens tillgänglighet och kompetens. De vill att samhället ska bli bättre på att använda apotekens läkemedelskompetens för att förbättra folkhälsan. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV:s, försök med farmaceutiska tjänster lyfts fram som ett gott exempel, även om de också påpekar att Sverige ligger efter många andra länder på det området. De menar också att bristen på legitimerade farmaceuter är ett akut problem för många apotek, speciellt på mindre orter. För att råda bot på det kräver de fler farmaceutiska utbildningsplatser samt ökade möjligheter att utnyttja farmaceuters kompetens via digitala lösningar.

Den tredje och sista punkten på Sveriges Apoteksförenings priolista är hållbar läkemedelsanvändning. De tycker att det är viktigt att apotekskunderna vet hur de ska använda sina läkemedel, hur överblivna läkemedel ska hanteras och hur användningen påverkar miljön. De lyfter fram apotekens märkning ”Välvald” som ett gott exempel. Hyllmärkningen för receptfria läkemedel ställer krav på att läkemedelsföretagen har en ansvarsfull tillverkning. Branschorganisationen vill också att staten ska ställa krav på större transparens om miljö- och hållbarhet för receptbelagda läkemedel som finansieras av offentliga medel.

   – Läkemedel behöver hanteras korrrekt, alltifrån användning till överblivna läkemedel och hur tillverkningen påverkar naturen. Den hanteringen är något alla behöver ta ansvar för, säger Johan Wallér.

 – Vi hoppas att det här ska bli en kom-ihåg-lista. Att den ska visa att vi är en del av lösningen, men behöver stöd i arbetet, avslutar han.

Läs mer >> Så tycker farmaceuterna som vill in i riksdagen

Andra läser